تصاویر زیر نمایی از خیابان سعدی شهر زنجان را در حول و حوش انتخابات نشان می دهند.

مرضیه مرادخانی عکس های زیر را به زمانه ارسال کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)