مشکل ایران ما نه کمبود سرمایه است و نه متخصص و منابع طبیعی و نه مدیریت انسانی… تنها چیزی که بویژه در طی بیش از یک قرن، مدام از جامعه بزرگ ایران سلب شده، فرصت ”ابراز عقیده آزاد” ایرانیان بوده است.
باید یکبار و برای همیشه، آزادی کامل برای ابراز نظر همه باشندگان ایران زمین با هر تفکر سازنده ای ایجاد شود. همه بتوانند در چهار چوب قانون و احزاب، بصورت متمدنانه و صلح جویانه، تا می توانند بحث و انتقاد کرده و طرح و برنامه ارائه دهند . در پی آن نیز برای رسیدن به شفافیت عمل و کنترل منابع کشور و رسیدن به خودکفایی و تقسیم عادلانه ثروت از طریق تقسیم کار صحیح و شایسته سالاری، راه کار هایی بیابند.
شاید از این راه، برای اولین بار بتوانیم به منافع و خواسته های اقشار مختلف جامعه احترام بگذاریم و مانند خیلی از کشور های پیشرفته و مترقی در نقاط دیگر این کره خاکی، اجازه دهیم نمایندگان سیاسی هر قشر و طبقه ایی، در این فرصت ”ابراز وجود برابر”، اعتماد شهروندان را برای یک دوره موقت، جلب کنند.
ایران ما هم بزرگسال است و هم کهنسال و با بکارگیری خرد و انسانیت و دلیری، ریشه هایی عمیق در جای جای ایران زمین دارد که در طی قرون نیز همچنان بیشتر صیقل خورده و داناتر شده است. اگر فرصت انتخاب درست داشته باشد، طبیعتا شایسته ترین ها را برخواهد گزید.
و صد البته که دشمنان ایران، همیشه و بیرحمانه با نیت های شوم خویش برای تکه تکه کردن مام میهن درکمین بوده و خواهند بود. لذا اساسی ترین و مؤثر ترین شیوه دفاع برای حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی کشور در مقابله با توطئه بیگانگان، ایجاد رفاه عمومی، احترام و اعتماد و همبستگی در بین مردم میهن خودمان است. بیگانگان در برابر یک ملت قانونمند، آزاد و دانا و همبسته و آگاه به منافع خویش، خوار و زبون خواهند شد. و در نهایت نیز این باشندگان ایران زمین هستند که مانند هزاران سال گذشته، وارث بحق نیاکان خردورز خویش بوده و دلیرانه و عاشقانه حافظ موجودیت این مام کهنسال خواهند بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)