به بهانه همدردی با بازماندگان قتل عام در پاریس ، و تسلیت به مردم فرانسه و مردم جهان ،و در محکومیت تروریسم و کشتار انسانها توسط هیولای اسلام سیاسی ساخت کاپیتالیسم!
کشتن ، جنگ ، ترور یکی است! چه در پاریس ، چه در بغداد ، سوریه ، کوبانی ، و یا نقطه ای گمنام در آفریقا یقینا هر انسان شریف و همدرد با انسان ها ، هر انسان متعهد به انسانیت، از مرگ مردم شریف فرانسه و این فاجعه تاسف آور متاثر و اندوهناک خواهد بود، هستیم. اما یک پرسش نیز ذهن من نوعی ، و یا خیلی از انسانهای دیگر را نیز یقینا در سراسر جهان به سوال وا میدارد! مگر در نقاط دیگر جهان که هر ساعت و هر روز و در طی ماه و سال، زیر بمباران و موشک و گردن زدن های داعش و اسلامی های وحشی و خون اشام و حکومت های کثیف و کاپیتالیستی غرب ، و در مقیاسی وسیع و فاجعه آور و کرور کرور جان می سپارند و رسانه های قوی خبری در انتقال این فجایع را ندارند ، انسان نیستند!؟ براستی چرا اینگونه پاریس پر رنگ و خون آلود و واقعی به تصویر کشیده میشود ، اما فجایع خون بار هر شب و هر روز در خاورمیانه و افریقا بسیار عادی و کمرنگ نشان داده میشود!؟ آیا این مدیای خبری و رسانه ای جهان نیست که اینگونه حتی در مرگ انسانها و یا پایان دادن به این فجایع راه سکوت و تبعیض و منفعت طلبی را پیش میکشد!؟ مگر انسان با انسان و یا جغرافیای زندگی انسانها این معادلات پر رنگ و یا کمرنگ شدن مرز بین انسان و انسانها را ترسیم و یا به تصویر می کشد!؟ هر مرگی ، حتی مرگ حیوانات نیز محکوم است، چه برسد به مرگ و فجایع بسیار دهشتناک قرن معاصر.
نمی دانم چرا فرانسه در صدر اخبار است و بغداد فقط خبری ساده!؟ نمی دانم چرا کوبانی و سوریه ، و فجایع ترکیه و اعدام های کرور کرور در ایران در حاشیه و سایه قرار میگیرد!؟، فقط خبری ساده !؟ از این موضوع با تب رسانه ای هر از گاه جهانی، غافل نشویم و یادمان باشد که مردم جهان آشوب زده و درگیر فجایع جنگ و کشتار روزمره به مانند مردم شریف فرانسه،نیز از جنس انسان و متعلق به همین مقوله از انسانیت هستند! و بایستی این موضوع را در این برهه خبرهای داغ و فاجعه انگیز در فرانسه ، در مورد دیگر نقاط جهان کمرنگ و حاشیه ای ندید و سرمایه داری صاحب این رسانه ها و مدیا های عظیم و الترا خبری را در این راستا نیز افشاء نمود!
فاشیست های اسلامی و جنبش وحشی اسلام سیاسی که به قول و اعتراف هیلاری کلینتون توسط غرب و آمریکا متولد شدند ، اکنون در دل غرب موجی از کشتار و ترور و وحشت را دامن زده است. آنچه غرب برای مقابله با سوسیالیسم و کمونیسم بوجود آورد ، اکنون دامنگیر خود کشورهای غربی شده است. خمینی ، اخوان المسلمین ، طالبان ، القاعده و اکنون آیسس(داعش) و در کل تمامی این دایناسورهای وحشی و خونخوار توسط غرب متولد شدند. سرمایه داری هار و وحشی، فرزند خلف خود اسلام سیاسی را سالهاست که به جان مردم جهان و بویژه خاورمیانه و افریقا انداخته است. و اکنون این دستاورد کثیف و خونین غرب بر علیه بشریت و صلح جهانی و در تضاد با جامعه متمدن و مدرن انسانی گریبانگیر وی و مردم شریف غرب شده است. امروزه کیست که به این ضرورت عینی و اساسی نرسیده باشد که جبهه مترقی انسانگرا و انساندوست جهان بایستی بر علیه این فاشیسم قرن، بر علیه سرمایه داری جهانی و مذهب، و بویژه بر علیه تروریسم اسلامی و تمامی مخلفاتش در ایران، ترکیه، قطر ، عربستان سعودی ، عراق و بخش مهمی از افریقا به پا خیزند. این دایناسورهای خون اشام جهان را به خاک و خون کشیده اند! این مهم را منصور حکمت ، در دوران پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی و اقمارش ، و اعلام مرگ کمونیسم از سوی کاپیتالیسم و انصار و اعوانش ، و در آغاز پیدایش جنبش فاشیستی اسلام سیاسی اعلام نمود. امروزه اکثر گروه ها و سازمان های سیاسی چپ و مترقی و سکولار و انسانگرا در جهان ، این واقعیت عینی و مبرهن را فریاد میزنند! امروز، فردا و فرداهای دیگر ، آمریکا و اروپا ، باز هم شاهد نتیجه دست پخت (به قول هیلاری کلینتون کاشت آنها !) کاپیتالیسم و متولد نمودن ، و حمایت و پشتیبانی از جریانات وابسته به اسلام سیاسی و اسلامی خواهند بود. و جنایاتی چون ترور روزنامه نگاران دفتر شارلی و امروز در فاصله کمی از دفتر روزنامه شارلی ، در سالن باتاکلان حمام خون راه انداختند! جنایت امروز در فرانسه محتملا باز هم در جایی دیگر از فرانسه و یا اروپا ادامه خواهد داشت! این جنایات و جنگ های وحشیانه ناشی از آن مدت های مدیدی است که دامنه خاورمیانه و بخشی از افریقا و کشورهای اسلام زده را فرا گرفته است. اسلام سیاسی و تروریسم سیاه و خونخوار داعشی ، کماکان به فجایع و قتل عام انسانها در هر گوشه ای از جهان ادامه می دهند.بایستی هر چه سریعتر به عمر این هیولای وحشی و ساخته دست غرب و سرمایه داری جهانی پایان داد. پیش از آن که جهان دچار فاجعه جنگی فراگیر و وحشیانه گردد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)