۱- دلم تنگ شده بود برای یک مطلب کوتاه وبلاگی که هم حوصله سر نبرد و هم اند درستی باشد و هم سکسی باشد و هم خوشحالی ام از استیصال ایدئولوژی را پررنگ نمایان کند. دیدم بهترین تعریف از موضع گیری آیت الله خامنه ای در مقابل امریکا نحوۀ رفتار مردان مذهبی – سنتی (پدران و خود ما) با همسران و زنان شان (مادران و خود ما) است. به این معنا که بسیاری از ما هم خودمان شاهد بوده ایم در نزد خانواده هایمان و هم خودمان عامل بوده ایم و هستیم که مردان خانواده ،زنان شان را شب ها می کنند و روزها کتک می زنند. و این چرخه طوری دقیق و همه جایی عمل می کند که زنان ما همیشه جسمی کبود از کتک دارند و آغوشی پر از کودک.

۲- رفتارها و گفتارهای علی خامنه ای در مورد امریکا بطور معجزه آسایی از این رفتار “شب کردن و روز کتک زدن” سنت مردانۀ شرقی تبعیت مو بمو می کند. درست است که آن کردن لذت بخش کمتر از نیم ساعت سر وته دارد و آن کتک زدن رنجبخش بیشتر از ۲۴ ساعت؛ و ما کودکان کمتر شاهد آن اندرونی “لذت تمام” نیم ساعته هستیم و مدام در کلنجار غصۀ مادر در کتک ۲۴ ساعتۀ بابا. اما این دلیل نمی شود که خود پدر هم بمادرمان چنین خشمگین باشد. چون لذت آن نیم ساعت بیشتر از رنج آن ۲۴ ساعت است. و کتک زدن مادر از روی عادت و پررو نشدن در افکار ما

۳- حالا اگر قضیۀ برجام و خامنه ای و امریکا را در قالب خانوادۀ سنتی – حزب اللهی ایرانی قرار بدهیم راحت تر می فهمیم که چرا هر چه خامنه ای می گوید مادرتان (امریکا) ولدالزناست باور نمی کنیم و حس حزب اللهی مان و مشاهدۀ ورم شکم پر از فرزندان در رحم ایران خانم مان (دلار) خبر از هماغوشی شب پیش رهبر می دهد و می خندیم: یارو خودش را گرفته و فکر می کند با دستۀ کورها طرف است.

۴- چقدر طولانی شد این مردانگی خامنه ای در شب کردن و روز کتک زدن امریکا. اما یادمان نرود که مطهری امروز یک راست رفته سراغ سوراخ دعا (نفوذ) – چه مطلب سوراخ سوراخ و موسیقیایی شد – و گفته خامنه ای افکار شیطانی دارد که چنین اصطلاحی را روانۀ بازار کرده بعد از کند شدن واژۀ فتنه! و این یعنی جامعه ساکت نخواهد نشست مثل بعد از فتنه! و چه خوب. اگر اما ایراد گرفتید که چرا چنین سکس مستقیم نوشته ام تیتر را با انتخاب کلمۀ “کردن” بجای همبستری و عشقبازی و همآغوشی. این توضیح را لازم می دانم که هیچ کلمه ای قادر به انتقال خشونت کلمۀ کردن نیست در رابطۀ یکطرفۀ مردان سنتی با زنان. چون بقیۀ کلمات و اصطلاحات نوعی رابطۀ دو طرفه را القاء می کند که به رضایت و خوشحالی هردو طرف است. اما کردن فقط رضایت مرد را حامل است و تمکین زن. یا…هو

پی نوشت: چون تیتر اولیۀ مطلب (آیت الله خامنه ای خیلی مرد است؛ زیرا شبها امریکا را می کُند. روزها امریکا را کتک می زند!) بیش از اندازۀ گرایش  وفهم ادبی میانگین خوانندگان فاخر و سنگین بود. با تیتر فعلی (رابطۀ خامنه ای با امریکا: هماغوشی در شب؛ کتک کاری در روز!) جایگزین کردم!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com