بدنبال پخش یک برنامه از شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در آن مردم ترک زبان تحقیر میشوند و مورد توهین قرار میگیرند، مردم در شهرهای آذربایجان دست به اعتراضات گسترده برعلیه این سیاست کثیف جمهوری اسلامی زدند. در این تظاهراتها دهها هزار نفر در شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، مشگین شهر و خوی با تظاهرات خیابانی به این سیاست تفرقه افکنانه و به تحقیر و توهین راسیستی و فاشیستی جمهوری اسلامی اعتراض کردند. برنامه مبتذل صدا و سیمای منفور حکومت در واقع بهانه ای بود که مردم عاصی از فقر و تبعیض و بیحقوقی به میدان بیایند و بار دیگر نفرت عمیق خود را علیه حکومت مفتخوران اسلامی بیان کنند.
wpi-logo
استانداران رژیم در منطقه آذربایجان قبلا اعلام کرده بودند که برگذاری هر نوع تظاهرات غیر قانونی خواهد بود و با آن مقابله خواهند کرد. اما مردم به این تهدیدها اعتنا نکردند و در ابعادی دهها هزار نفره به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی و صدا و سیمایش شعار دادند. آمدر اکثر این تظاهراتها نیروهای انتظامی و امنیتی برای مهار اعتراضات مردم با گاز اشک آور و سرکوب به سراغ مردم آمدند. مردم معترض با شعار “بیشرف، بیشرف” از نیروهای سرکوب حکومت استقبال کردند.

جمهوری اسلامی که از اعتراضات گسترده مردم غافلگیر شده بود با فرستادن عوامل حکومتی خود و تلاش برای سخنرانی در برخی از این تظاهراتها، در صدد مهار و کنترل این اعتراضات برآمد که موفق نشد. در چندین جا مقامات محلی جمهوری اسلامی ناچار شدند زیر فشار اعتراضات مردم ظاهر همراهی با مردم را به خود بگیرند و از صدا و سیمای خودشان انتقاد کنند!

نیروهای انتظامی حکومت اسلامی که نتوانسته بود مانع تظاهرات گسترده مردم شود، بعد از پایان تطاهراتها مزدورانش را به محلاتی که تظاهراتها از آنجاها شروع شده بود فرستاده و تا کنون بیش از ۳۰ نفر را دستگیر کرده اند. در حال حاضر تعداد دستگیر شدگان در شهرهای ارومیه ۱۴ نفر، اردبیل ۱۱ نفر، مشگین شهر ۳ نفر و خوی ۴ نفر هستند.

هدف جمهوری اسلامی از برنامه های کثیفی مثل “فتیله” چیزی جز تحقیر مردم و تفرقه انداختن درمیان مردم نیست. جمهوری اسلامی از آن توده های معترضی میترسد که همین ماه گذشته در تبریز در مراسم تشییع جنازه شاهرخ زمانی، کارگر آگاه و انساندوست و کمونیست فریاد زدند: “شاهرخ معلم ماست، راه شاهرخ راه ماست”. جمهوری اسلامی میخواهد در مقابل این اعتراض انسانی و حق طلبانه، مردم زحمتکش آذربایجان را در مقابل مردم زحمتکش سایر نقاط ایران قرار دهد و به مبارزه متحد مردم علیه حکومت فاشیست سرمایه داران اسلامی ضربه بزند.

جمهوری اسلامی آشکارا میخواهد میان اتحاد مردم معترض ایران علیه خودش تفرقه بیاندازد و در این میان محافل قوم پرست و ناسیونالیست ترک هم شدیدا تلاش میکنند اعتراض بر حق مردم را به تقابل مردم ترک زبان و فارس زبان تبدیل کنند. در مقابل شعار بحق مردم ترک زبان “مدرسه به زبان ترکی، حق همه است”، باندهای فاشیست ترک شعار “زبان فارس زبان سگ است” را قرار میدهند. مردم حق ابتدایی و انسانی خود را میخواهند. در مقابل، ناسیونالیستها و قوم پرستان ترک با تحریک “ترکها علیه فارسها” دقیقا همان کاری را میکنند که جمهوری اسلامی به دنبالش است: تفرقه انداختن میان اکثریت مردم ایران علیه خود این حکومت فاشیست اسلامی!

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری اعلام میکند که دشمن مردم زحمتکش ایران در آذربایجان، خوزستان، بلوچستان، تهران و اصفهان و فارس و همه نقاط ایران حکومت سرمایه داران میلیاردر اسلامی است. کارگران و مردم زحمتکش ترک زبان و فارس زبان و کرد وعرب زبان یک دشمن مشترک دارند و آن هم حکومت سرمایه داران اسلامی، حکومت آیت الله های میلیاردر است. حکومتی که شیره جان کارگران منتسب به ملت ترک و فارس و عرب و کرد و غیره را می مکد و برای درهم شکستن اتحاد مبارزاتی مردم آگاهانه و سازمانیافته به تحریکات نژادپرستانه دست میزند. حزب کمونیست کارگری از همه مردم در سراسر کشور میخواهد که سیاست فاشیستی جمهوری اسلامی را محکوم کنند و فعالانه از اعتراض بحق مردم در شهرهای آذربایجان دفاع کنند و با اینکار هم صفوف خود را علیه جمهوری اسلامی فشرده تر کنند و هم فاشیست های ترک را هرچه بیشتر منزوی کنند.

تنها راه رهایی مردم آذربایجان از تبعیض و تحقیر و توهین نژادپرستانه نابودی حکومت فاشیست اسلامی است که تبعیض علیه مردم به بهانه و به نام ملیت و قومیت و نژاد و جنیست و مذهب رکن آن است. در مقابل سیاستهای فاشیستی رژیم باید اعلام کنیم که همه کارگران، همه جوانان و زنان و همه مردم ایران شهروندان آزاد و برابر هستند. در مقابل فاشیسم و نژادپرستی جمهوری اسلامی و باندهای قوم پرست ترک باید از حق همه شهروندان به عنوان انسانهای برابر و آزاد دفاع کنیم، انسانهایی که میتوانند و باید در کنار هم و با برخورداری از رفاه و آزادی و حرمت انسانی زندگی کنند. ایران آینده غیر مذهبی و غیر قومی و تحت حاکمیت شهروندان متساوی الحقوق خواهد بود.

زنده باد مبارزه متحد کارگران و مردم زحمتکش سراسر ایران علیه جمهوری اسلامی

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۹ نوامبر ۲۰۱۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com