شاهرخ عزیز ، باور کردنش سخت است که دیگرصدای مهربانت را نمی شنوم ، آن هنگام که می گفتی “سلام رفیق ” …
جنبش کارگری ایران یکی از فعالین سوسیالیست را از دست داد.
شاهرخ زمانی ، کارگر ، عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری ، عضو سندیکای کارگران تهران و فعال سوسیالیست ، امروز ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۴ در زندان گوهر دشت ( رجایی شهر کرج ) به طرز مشکوکی جان باخت.
رفیق شاهرخ ، که از طرف بی داد گاه های رژیم سرمایه داری ایران به ۱۱ سال حبس محکوم شده بود بعد از ۵ سال حبس همراه با شکنجه ، امروز ناباورانه از میان ما رفت .
سیمای پر از متانت ، رفاقت ، و صداقت رفیق شاهرخ ،همراه با آگاهی سوسیالیستی و باور های عمیق او به قدرت طبقاتی طبقه کارگر در خود رهایی از چنگال ستم و استثمار سرمایه داری ، از اوسیمایی محبوب در بین فعالین جنبش کارگری ساخته بود .
انزجار عمیق اواز نظام سرمایه داری غیر قابل تصور بود و به این دلیل ، حامیان سرمایه، شاهرخ زمانی را به بند کشیدند تا شاید با این وسیله عزم و اراده ی او را در هم بشکنند . اما شاهرخ مقاوم ، ثابت کرد که دیوار های زندان خللی در اراده سوسیالیستی او به وجود نخواهدآورد و به سود پرستان شب پرست ثابت کرد که همچنان در جنبش کارگری ایران دخالتگر خواهد بود و به راستی که تا آخرین روز حیات خود به عنوان یک کارگر سوسیالیست بیبشترین ارتباط ها را با خارج از زندان داشت و در تلاش بود تا همچون گذشته در امر سازمان یابی و سازماندهی طبقه کارگر دخالت گر باشد . جنبش چپ و سوسیالیستی طبقه کارگر ایران، یکی از یاران آگاه و فداکار خود را از دست داد، اما طبقه کارگر نه فراموش می کند و نه می بخشد بورژوازی حقیر ایران و تمامی مامورین و شکنجه گرانی که در قتل شاهرخ زمانی نقش داشته اند.
بار دیگر ؛” سلام رفیق ” یادت فراموش نمی شود و در فردای پیروزی به احترام جسارت و فداکاری هایت ، طبقه کارگر در رژه ی گرامی داشت جانباختگان راه رهایی و سوسیالیسم ، به احترام شما و دیگر جانباختگان کلاه از سر بر خواهند داشت و یاد عزیزتان را گرامی خواهند داشت.من هم امشب ، به سهم خود از تمامی زحمات بی شائبه و صادقانه ات سپاس گذاری می کنم و به احترام جسارت و رفاقتمان با چشمان اشک آلود و پاهای لرزان به احترام خواهم ایستاد. یادت گرامی باد
بهزاد سهرابی . ۲۲ شهریور ۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)