دادخواهیم تا جنایت و خشونت در ایران بپایان رسد.

khavaran

خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در ادامه سیاست خود مبنی بر ریشه کنی و نابودی دگراندیشان و روشنفکران ایران، در تابستان ۶٧ با صدور یک فرمان چند خطی، حکم مرگ چند هزار زندانی سیاسی را که مدت محکومیت بسیاری از آنان سپری شده بود و یا چیزی به پایان نمانده بود، صادر نمود. آمران و عاملان آن کشتار هولناک که بسیاری از آنان هنوز زمامدار امور کشورند، زندانیان سیاسی را در سکوت و بی خبری محض جامعه، دسته دسته و به طور پنهانی کشتند.

در سالگرد فاجعه کشتار ۶٧، ما مدافعان حقوق بشر در ایران و بازماندگان نسل قربانی جهالت و تعصب حکومتگران نظام جمهوری اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان آن فاجعه و تمام جانباختگان پیش و پس از آن کشتار بزرگ، به آگاهی تمام شخصیت ها، نهادها و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر در سرتاسر جهان می رسانیم که آمران و مجریان شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در ایران، پیوسته مورد تقدیر و تشویق نیز قرار گرفته اند و امر دادخواهی هزاران خانواده ایرانی که فرزندان، همسران، خواهران و برادران و دوستانشان در طی ٣۵ سال گذشته قربانی شده اند، با سرکوب و بازداشت پاسخ داده اند.

ما مدافعان حقوق بشر درایران، در تلاش برای متوقف ساختن چرخه خشونت و جنایت و پی ریزی جامعه ای که در آن دیگر هر گز کسی به جرم دگراندیشی به زندان، شکنجه و اعدام محکوم نگردد، بر مسئله دادخواهی و محاکمه علنی آمران و عاملان دستگیری ها، زندان، شکنجه و اعدام های دگراندیشان و زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، همچنان پافشاری می کنیم و از شخصیت ها و نهادهای حقوق بشری ایرانی در سراسر جهان درخواست می نمائیم، در فاصله زمانی ٢٣ اوت تا ٢١ سپتامبر ٢٠١۴ که مصادف با تاریخ تقریبی اعدام های هولناک زندانیان سیاسی در سال ۶٧ می باشد، درشهرها و کشورهای مختلف به این مناسبت مراسمی برپا کنند و نگذارند در حافظه تاریخی ایرانیان، مبارزه با جنایت و جنایتکاران به فراموشی سپرده شود.

 

برنامه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

نشست عمومی در پالتاک:

سخنرانی و پرسش و پاسخ پیرامون امر دادخواهی با:

منیره برادران, فعال حقوق بشر

جعفر بهکیش, از بستگان اعدام شدگان دهه ۶٠

رضا علیجانی, زندانی دهه ۶٠ و فعال ملی – مذهبی

زمان برگزاری نشست: یکشنبه ٣١ اوت, به وقت شرق

امریکا ١٢ ظهر, غرب امریکا ساعت ٩ صبح و اروپا

مرکزی ساعت ١٨ بعد از ظهر

آدرس اتاق پالتاک: Shabake Hambastegi

(Middle East – Iran – Shabake Hambastegi)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)