انتشار خبر اعدام و اعدامی بطور فردی یا گروهی، در ملاعام یا درون زندان، در گوشه و کنار ایران به امری روزانه مبدل شده است!
از اعتراضات و محکومیت های جهانی تا فعالیت کمپین های ضد اعدام و تظاهرات خیابانی، همه وهمه سعی دارند این مجازات را محکوم و متوقف کنند و شاید تاثیری بر روند لجام گسیخته و رو به افزایش صدور حکم اعدام در ایران داشته باشند.

edaaaam

در این میان بارها نقد و بررسی های روان شناسان و جامعه شناسان اجتماعی درباره تاثیر برپایی مراسم اعدام در ملاعام و اثرات منفی و عواقب وحشتناک آن بر جامعه را شنیده و خوانده ایم.

اینکه نظام سیاسی در پیوند با نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در طی عمر ۳۵ ساله خود همچنان با حذف فیزیکی مخالفان سیاسی- عقیدتی و مجرمین عادی هدف اصلی که ایجاد فضای رعب و وحشت، تثبیت استبداد و ادامه سلطه انحصاری خود است را دنبال می کند، نه جلوگیری از ارتکاب جرم افراد و درس عبرت دادن به جوانان.
چراکه با تکرار “اعدام” بویژه اعدام در ملاعام سطح نگرش مردم جامعه از تماشای خون حیوانات (قربانی کردن در مراسم مذهبی) به دیدن خون آدمیزاد تغییر می یابد و گرایش به خونریزی و کشتن انسان ها و حق و قانونی جلوه دادنش همانند تماشای آن بهنجار میشود و در دراز مدت گرایش به آدم کشی و قتل عادی شده و زمینه سازعادی سازی جرم در جامعه خواهد شد.
از این ها که بگذریم، نمی توان نادیده گرفت افرادی را که در این بحبوحه رو به گسترش، هنوز به امید تغییرات رییس جمهوری و نمایندگان مجلس فرمایشی و در کشمکش بر سر اصول گرا یا اصلاح طلب بودن روحانی، به دنبال مقصر اصلی و تبرعه کردن دولت ” تدبیر و امید” از محقق نشدن وعده های بی اساسش هستند! گویی فراموش کرده اند که راز بقای جمهوری اسلامی در همین لجام گسیختگی قانونی و به تبع آن اعدام و قصاص و … است و این یازده دولت به قدرت رسیده تنها جزیی از کل هستند و در سایه پیشبرد اهداف کلی نظام جمهوری اسلامی و حفظ بقای آن قدم بر میدارند.
در گذرازاین مباحث نکته اساسی و تاسف بار اینست که « روزانه چندین انسان در انتظار مرگ و در زیر حکم اعدام منتظر لحظه پایان زندگی خود هستند»
در همین ارتباط سری بزنیم به داخل یکی از زندانهای مخوف ایران که در این دوران هرهفته شاهد انتقال چندین زندانی به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام می باشد.
با اعدام افراد فضای یاس و ناامیدی و پر اضطرابی در بین زندانیان باقیمانده حاکم می شود، چراکه به گفته بیشتر آنها، خیلی دردناک است دوستانی که ماهها و بعضی سالها در کنارهم، روز و شب را فقط در فاصله چند سانتیمتری اتاقهای انباشته از زندانی گذرانده اند و به هم خو گرفته اند در جایی که هیچ ندارند جز همدیگر! و لحظات سخت زندان را به امید فردایی روشن سپری می کنند،حال باید ساعتها خاطرات خوب و بدشان را باهم مرور کنند و آماده جدایی شوند و دوستانشان را روانه چوبه دار کنند.
هفته پیش اعدام رضا فلاح و عباس خورشیدی درزندان ندامتگاه مرکزی کرج فضایی حزن انگیز را بوجود آورد، یکی از هم بندیان عباس خورشیدی می گوید:” خیلی سخت است که دیگر عباس را هر روز صبح در حال بازی کردن جلوی اتاق نمی بینیم.”
تنها در سالن ۷ ندامتگاه مرکزی کرج در مرداد ماه ۱۳۹۳ سی و چهار زندانی در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند و گفته میشود در سالن ۳ این زندان که محکومین مواد مخدر قرار دارند ۱۵۰ نفر در نوبت اعدام قرار دارند. در اتاق ۱۲ سالن هفت نیز که مخصوص اتباع کشور افغانستان است ۹ زندانی در زیر حکم اعدام قرار دارند.
لیست زیر اسامی افرادی اند که شاید مانند دیگر اعدام شدگان هر لحظه به امید مژده ای باشند تا فرصت ادامه حیات را به آنها بدهد و افسوس که بزودی باید آماده شوند برای وداع با زندگی، تا نامشان به آمار دیگر جان باختگان قربانی مجازات “اعدام” در تاریخ بپیوندد.
۱- رضا محمدی فرزند: ماشاالله پرونده: ۵۴۳۶۴

۲- رضا تاری فرزند: حسن پرونده:۵۷۷۴۴

۳- مهدی بخشایش فرزند: محسن پرونده:۵۸۶۷۵

۴- علی فراغت فرزند:محبت الله پرونده:۵۵۵۹۷

۵- نیما رضایتی فرزند: فتح علی پرونده:۶۶۱۱۱

۶- محسن امین رنجبر فرزند:محمود پرونده:۶۱۰۱۵

۷- یاسر موسوی فرزند: نایب پرونده:۵۵۵۶۱

۸- مرتضی وزیرلو فرزند: اسدالله پرونده:۱۹۴۷۵۶

۹- ابراهیم ترابی فرزند: حسین پرونده:۵۶۲۷۶

۱۰- منصور فرزین فرزند: بصیر پرونده:۵۸۰۳۴

۱۱- حجت معماری فرزند: ولی پرونده:۵۳۴۰۶

۱۲- اصغر شاه محمدی فرزند: علی پرونده:۶۱۸۷۰

۱۳- سیدخالق حسینی فرزند: سید علی پرونده:۵۸۶۳۴

۱۴- سعید نیکوکار ازهاری فرزند: علی پرونده:۵۳۶۱۰

۱۵- امیر فلاح فرزند: برزو پرونده:۶۸۴۲۷

۱۶- داوود فقیری فرزند: مراد پرونده:۶۷۴۷۱

۱۷- بیوک مراد پور فرزند: یعقوب پرونده:۶۰۲۳۶۸

۱۸- ولی اب روشن فرزند: انصاف علی پرونده:۷۰۶۶۹۷

۱۹- حسین علی نجفی روشن فرزند: اصغر پرونده:۵۹۰۲۶

۲۰- علی اصغر یاوری فرزند: باقر پرونده:۵۵۶۴۸

۲۱- محمد میثم ایلیایی فرزند: جواد پرونده:۷۴۵۵۸

۲۲- حسن آذرنوش فرزند: محمد پرونده:۷۲۴۹۷

۲۳- احمد جنیدی فرزند: کوچک علی پرونده:۶۷۶۵۶

۲۴- امین بوعلی فرزند:مصطفی پرونده:۵۶۳۵۹

۲۵- روح الله سبزی فرزند: – پرونده:۶۰۳۲۸

۲۶- محمدرضا نجفی فرزند: فاضل پرونده:۳۶۹۰۹

۲۷- حمزه زنگنه فرزند: دولت علی پرونده:۶۲۰۳۲

۲۸- علیرضا عباس پور فرزند:عباس پرونده:۲۶۶۳۶

۲۹- قربان جعفری فرزند: قهرمان پرونده:۴۶۵۰۷

۳۰- امیر حمزه اصل روستا فرزند: عباس علی پرونده:۵۶۶۰۵

۳۱- مرتضی رییسی فرزند: حسین پرونده:-

۳۲- اصغر شهبازی فرزند: علی پرونده:۲۸۵۸۰

۳۳- جاهد فصیحی فرزند: جهان پرونده:۶۷۷۵۵

۳۴- تراب رشیدی فرزند: شاه مراد پرونده:۶۲۲۷۰

۲۳ نفر اول محکومین قصاص و باقی محکوم به اعدام با اتهامات متفاوت هستند.
اسامی زندانیان تبعه افغانستان:
۱- الله داد نورزهی فرزند: شیراحمد پرونده:۲۲۰۴۸۰

۲- عبدالمنان رضایی فرزند: حسن پرونده:۹۷۷۴۵

۳- حیدر احمدی تاجیک فرزند: محمدعثمان پرونده:۵۱۸۲۸

۴- محمد جمعه محمدی فرزند: محمدحسین پرونده:۲۰۹۱۰۶

۵- تقی خالقی فرزند: محمدحسن پرونده:۲۲۱۶۰۳

۶- علی نوری فرزند: دیارمحمد پرونده:۱۸۲۵۶۸

۷- عبدالله سلطانی فرزند: شیراحمد پرونده:-

۸- نقیب الله قاسمی فرزند: سیف الله پرونده:۲۲۹۶۱

۹- محمدحسین اسماعیلی فرزند: ابراهیم پرونده:۶۱۳۸۰

این تعداد تنها آمار زندانیان عادی اعدامی در سالن ۷ ندامتگاه مرکزی کرج در مرداد ماه ۱۳۹۳ است.

میترا پورشجری
۱۴ آگوست ۲۰۱۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)