daaeshاین مطلب نگاهی دارد به تصویری که افکار عمومی ایران بواسطه اطلاع رسانی رسانه ها داخلی و خارجی فارسی زبان ،از وقایع جاری عراق در ذهن دارند.

اتفاقات عراق با اعلام خارج شدن کنترل شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق با حدود دو میلیون نفر جمعیت از دست دولت عراق سرآغاز توجهات متمرکز رسانه ها و افکار عمومی به عراق شد.
اغلب رسانه ها که اعلام سقوط موصل را از تایید دولت نوری المالکی بصورت خبر قطعی پوشش داده بودند همچنان مومن به اطلاعات صادره از منبع دولتی به انعکاس اخبار عراق ادامه دادند.
نیروی تروریستی داعش که مدتی است بواسطه نقشی که در وقایع سوریه بازی کرده از شهرتی در میان افکار عمومی برخوردار بود از سوی دولت مالکی مسئول اتفاقات موصل معرفی شد و پس از آن نیز مکرر اطلاعیه های دولتی خبر از گسترش تصرفات داعش داد.
افکار عمومی در شگفتی از قدرت ناگهانی و انفجاری نیروی داعش پرسش های بسیاری در اذهانشان شکل گرفت.
– براستی چگونه ممکن است که نیروهای یک گروه چند صد نفره و یا حد اکثر چند هزار نفری می تواند شهری با دومیلیون جمعیت و اهمیت بسیار را از کنترل صدها هزار نیروی نظامی عراق خارج کرده و در امتداد آن هر ساعت به دامنه فتوحاتش بیفزاید؟
این ابهام و پرسش بصورتی گسترده شد که هر کس که دستی بر قلم داشت توجیهاتی برای آن ارایه نمود که غالبا معطوف به تئوری توطئه و برنامه ریزی همسایگان متمول بود که چنین نیروهای کارامد و توانایی را در عراق مستقر کرده است!
از سوی دیگر در جستجوی پاسخ از چگونگی چنین پیروزیهای خیره کننده تصاویر بسیار نامناسب و دهشتناکی از جنایات تروریستی علاوه بر رسانه ها در میان مردم نیز دست بدست شده و در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد تا شاید با انتساب نهایت قساوت و ددمنشی به تروریستهای داعش بتوان به این ابهام پاسخ داد که چگونه داعشیان چنین اندک اما کارامد ظاهر شده اند!
سرعت وقایع بسیار بیش از حد امکان تامل بود و حتی فتوای آیت الله سیستانی بعنوان معتبرترین مرجع شیعه مقیم عراق باعث شد که شیعیان داوطلب عراق در قالب گردانهای عاشورا برای جنگ با تروریستهای داعش سازماندهی شوند.
شایعات فزونی گرفته و از خطر داعش برای مرزهای ایران تا تهدیدات متوجه مراقد ائمه شیعه گسترش یافت.
داعش را موجودات خونخواری دیده اند که شهر به شهر در حال پیشروی بوده و در هر شهر فتح شده اعلام حکومت اسلامی می کنند و تمام شیعیان ساکن شهرهای تصرف شده را نیز کشته اند.
اخیرا حتی همچون آنچه در وقایع سوریه گفته می شد از جهاد نکاح نیز صحبت هایی به میان آمد!
با عمیقتر شدن باور به قدرت شگفت انگیز داعش این پرسش نیز بمیان آمد که ایران آیا باید همراه آمریکا در عراق ورود کند و یا اینکه خود مستقلا با یاری به دولت عراق در حمایت از شهرهای شیعه نشین مشغول پیشبرد سیاستهایش باشد تا بتوانند رفته رفته داعش را کاملا کنترل کنند!
اما فارغ از این باورها که رسانه ها نیز به آن دامن می زدند جامعه جهانی واکنش های متفاوتی نسبت به وقایع جاری عراق از خود بروز داد که با توقع ایرانیان از برخورد سریع و کوبنده جهانی با یک گروه تروریستی چندان مطابقتی نداشت.
در واپسین موضعگیری دولتمردان جهانی در بیست ونهم خرداد ماه باراک اوباما به عرصه آمد و سخنان جسته و گریخته منتشر شده خود را که از سوی رسانه های فارسی بصورت بسیار مختصر و گزینشی پوشش داده می شد ، با لحنی محکم و با تاکید بر عدم مداخله نظامی در عراق به گوش همگان رساند.
پس از این سخنان که با موضعگیری های نخست وزیر بریتانیا و وزیر امور خارجه فرانسه همراه شد و همگی انتقادات خود را متوجه دولت فرقه گرای نوری المالکی کرده و از لزوم تشکیل دولت وحدت ملی گفتند ، ابهامات بسیار بیش از گذشته شد و افکار عمومی ایرانیان متاثر از رسانه های فارسی خود را ناتوان از فهم چرایی واکنش های جهانی دید.

– چگونه ممکن است که اولویت بحران عراق تغییر دولت باشد؟
– نیروهای مخالف و درگیر در عراق که باید با حاکمان عراق بر میز مذاکره بنشینند چه کسانی هستند؟
– اگر این داعش بوده که بر بیش از یک سوم خاک عراق تسلط یافته چگونه هم تروریست های مغضوب جامعه جهانی هستند و هم بعنوان نیروی سیاسی معتبر و با نفوذ حائز صلاحیت شرکت در روند سیاسی عراق می باشند؟
– چرا علیرغم تاکید بر عدم تحمل تروریست ها، همگان نسبت به خطر فرقه گرایی هشدار می دهند؟
– چرا ناگهان فتوای جهاد با نیروهای تروریستی اشغالگر عراق تبدیل به دعوت به تشکیل دولت وحدت ملی می شود؟
– چرا تهران متهم به نقش مخرب در روند ثبات عراق شد؟
– چرا نیروهای اقلیم خودگردان عراق از آینده عراقی می گویند که با برسمیت شناختن فاتحین شهرهای عراق شکل می گیرد؟

این پرسش ها و بسیاری ابهامات پیرامون مسایل جاری عراق افکار عمومی ایرانیان را مستاصل از فهم زوابط و حوادث عراق کرده است.

روایتی که رسانه های فارسی زبان متاثر از تبلیغات رسمی دولت نوری المالکی بعنوان وقایع عراق به مخاطب عرضه می نمود فاقد ظرفیت پاسخ به پرسش ها و رمزگشایی از چرایی رفتار دولتمردان جهانی است.

گاه طلوع آفتاب حقیقت فرا رسید.

رسانه های فارسی باید بپذیرند که به هر دلیل که این مجال فارغ از برشمردن آن است، راوی روایتی مغرضانه از عراق بوده اند که تمام مخالفین و قیام کنندگان عرب اهل سنت عراق را مطابق میل دولت شیعی عراق با عنوان داعش معرفی می کرد چرا که دولت نوری المالکی می خواست به دنیا چنین القا کند که دولتی مظلوم و در معرض خطر تروریسم می باشد که مستحق یاری بی چون و چرای جهانیان بوده تا به خرج آمریکا و حمایت جامعه جهانی تمام مخالفین داخلی خود را زیر عنوان مبارزه با تروریسم سرکوب و کنترل نماید!

دامی گسترانیده که اگرچه رسانه های فارسی بدین دام افتادند لیک دولت مردان جهانی بسیار هوشمندتر از آن بودند که تبدیل به ابزار سرکوب و پیشبرد سیاستهای یک مستبد شوند.
با پذیرش جدا کردن انقلابیون و قیام کنندگان عراقی از صفوف تروریست های وحشی داعش پاسخ تمام پرسش های جاری و ابهامات بر ساخته از اطلاعات دروغین رازگشایی می شود.
رسانه های فارسی اگر چه تا کنون گرفتار این دام و جنگ روانی نوری الممالکی بوده اند اما چه بهتر آنکه شجاعانه شروع به روایت درست و منطبق بر برداشت بنگاههای خبری معتبر جهان از وقایع عراق کنند تا بیش از این در معرض کاستن از اعتبار نباشند.
افزون بر اعتبار ایشان ، درک نا صحیح و شناخت اشتباه عراق از یک سو و سوق دادن و منحرف کردن روند مبارزه مردمی علیه یک مستبد به جنگی فرقه ای میان مسلمانان شیعه و سنی از جمله آفات ادامه روند روایت ناصحیح وقایع عراق می باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)