آنچه زبان می خورد

همیشه همان چیزی ست
که زبان را می خورد
امید آمدن لغتی
لغتی که نمی آید

تو آنسوتر آنجاتر
برابر من ایستاده ای
برابر با من
و چهره ام
چیزی به آینه ار من نمی دهد

چیزی از آینه در من می کاهد
و انتظار صخره سرخ
نوک زبان تو امید آمدن لغتی است
لغتی که نمی آید

عیدانه from yadollah ROYAI on Vimeo.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)