amoo noroozچه شده است که ما باید به عمو نوروزها رحم کنیم و پول کف دستشان بگذاریم ؟
این روزها حتما یکی دو حاجی فیروز دیده اید . مردان و بچه هایی که صورت سیاه می کنند و دایره به دست می گیرند و لباس قرمز می پوشند ، خودشان را تکان تکان می دهند تا پولی کف دستشان بگذارید . عمو نوروز ها هم کم از آنها ندارند . برای یک لقمه نان یا یک اسکناس می دوند جلوی ماشینتان و شیشه پاک می کنند و خودشان را تکان تکان می دهند که مثلا ما داریم می رقصیم .

رقص برای شادی است اما نمی دانم چرا هر سال ، همین روزها از دیدن رقص این آدم ها گریه ام می گیرد . حس می کنم روی میخ و شیشه های شکسته می رقصند . رقصی که از سر استیصال و فقر باشد خنده دار نیست . گریه آور است . مفرح نیست ، عذاب آور است .

بچه ها اما از نماد عیدشان در آن سوی دنیا انتظار دیگری دارند . آنها انتظار دارند به جای این که اسکناس مچاله ای در دست پاپا نوئلشان بگذارند ، از او هدیه ای بگیرند . راستی عمو نوروز ما کی این قدر فقیر شد که به جای عیدی دادن ، شروع کرد به عیدی گدایی کردن ؟

تا جایی که من می دانم در اغلب کشورهای اروپایی نزدیک ژانویه ، خانواده ها به مراکزی که قرار است روز اول عید پاپا نوئل را به در خانه شان بفرستد پولی می دهند . در برخی کشورها این هزینه اندک ماهانه و در برخی سالانه پرداخت می شود . همین هزینه های اندک صرف می شود برای خرید هدیه ی خانواده های طرف قرارداد . هدایا خریداری می شود . پاپا نوئل ها لباس های مخصوص را می پوشند . هدایای را می برند و توی کفش بچه ها که جلوی در چیده شده می گذارند . با خانواده عکس می گیرند و آروزی سال خوشی برای هم می کنند و خداحافظ .

پاپا نوئل های آنجا هم مثل عمو نوروز ما و حاجی فیروزمان هستند . کارشان فصلی است و روزی . فرقشان این است که آنها پول را از مجرای درست می گیرند و ماباید گدایی نمادهایمان را تحمل کنیم . داشتم فکر می کردم از ابتدا همین طور بوده . حاجی بودن در قدیم نماد پول داری و ثروتمندی بوده . پس این حاجی فیروز در این سال ها این قدر تحلیل رفته و فقیر شده و رقصی می کند که به جای نشاندن لبخند بر لب اشک بر چشم می آورد .

واقعا دنبال این هستیم که آیین نوروز را به همه بقبولانیم که قدیمی ترین سنت جهان است ؟ که بحث کنیم بر سر این که باستانی است و فلان بوده و چنان ؟ این عمو نوروز ها را دریابیم و حاجی فیروزها را که از فرط نداری و بدبختی دارند توی خیابان ها گدایی می کنند . نماد عید ما که این باشد خود عیدمان چه می شود ؟سالهایمان چه می شود ؟ چه شده است ؟

زهرا علی اکبری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com