argantinaa٢۴ مارس

در این روز در سال ١٩٧۶ دیکتاتوری نظامی که قرار بود هزاران آرژانتینی را ناپدید کند متولد شد.
بیست سال بعد ژنرال یورخه رافائل ودلا به روزنامه نگاری به نام گیدو براسلوسکی توضیح میدهد : “نه، آنها را نمیتوانستیم اعدام کنیم . اجازه بدهید عددی را انتخاب کنیم مثلا پنج هزار . جامعه آرژانتین چنین رغم بالایی از اعدام را تحمل نمیکرد: دیروز دو نفر در بوینس آیرس ، امروز شش نفر در کوردوبا ، فردا چهار نفر در روزاریو و همین طور تا برسیم به عدد پنج هزار. ..نه، اینطوری فایده نداشت . آیا میبایست جای بازمانده اجساد را افشا کنیم؟ تو دریا، تو رودخانه پلیت ، تو ریاچلو ، چه میتوانستیم نشان دهیم؟ پس از مدتی تصمیم گرفته شد که لیست کشته شدگان را علنی کنیم اما سپس متوجه شدیم که به محض اینکه اعلام کنیم که این آدم ها مرده اند ، سوال هایی پرسیده خواهد شد که نمیتوانستیم به آنها جواب دهیم : کی آنها را کشته، کجا، کی ، چطور…”

ادواردو گالیانو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)