خلیلیدکتر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل
احتراماً،
از تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۳ درایران و شهرستان کرمان اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به دستگیری عداه ای از جوانان وبلاگ نویس ایرانی موسوم به گروه نارنجی که در زمینه اطلاع رسانی بدون سانسور فعالیت می کردند، نموده و از آن تاریخ این عده بدون دسترسی به حقوق قانونی خود و بدون برخورداری از حق استفاده از وکیل و محاکمه عادلانه در بازداشت غیر قانونی بسر می برند و متاسفانه سکوت مطلق خبری در این زمینه برقرارمی باشد و این عزیزان در سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه ایران تک و تنها در زیر انواع شکنجه های غیر انسانی رها گشته اند و چشم امید به یاری دارند.
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون منع شکنجه و رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه ، غیر انسانی وترذیلی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران اینگونه اقدامات اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضاییه ایران فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف موازین حقوقی و اصول انسانی است که مستدعی است نسبت به ارائه گزارش به شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل و طرح پرونده در کمیسیون بازداشت های خود سرانه و غیر قانونی و کمیسیون منع شکنجه ورفتارهای ترذیلی اقدامات لازم را مبذول فرمایید .

محمد علی خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)