همسر احمد قابل٬ فعال سیاسی  و پژوهشگر دینی  زندانی  در ویدپویی درباره وضعیت  جسمانی همسرش  و مشکلات موجود برای گرفتن مرخصی و بستری کردن او توضیح داده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)