ونوس پالرمو که می‌خواهد عروسک باشد و طرفداران زیادی به ویژه در ژاپن پیدا کرده. این روح زمانه ماست. نه هویت یابی، بلکه دگرگونی آگاهانه هویت و دگردیسی به یک «من» دیگر که کمال مطلوب شخص باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)