مصدق برای دو سال و ۸ ماه با همه خرابکاری های مرتجعین داخلی نتوانست حتی یک بشکه نفت بفروشد ولی به استناد آمارهائی که در۱۳۵۵ یعنی زمان شاه سابق مرکز آمارایران منتشر کرده و خلاصه ای از آن آمارها را درکتاب « اقتصاد بدون نقت» دکتر انور خامه ای م…

ی توان دید نه تورم درایران از کنترل را خارج شد و نه بیکاری و نه اقتصاد مملکت به فروپاشی رسید. تاریخ تدوین این آمارها را به این دلیل به دست داده ام تا گفته باشم که اگر دراین آمارها دست کاری شده باشد به یقین دربحبوحه قدرقدرتی شاه و حزب رستاخیز و باقی قضایا به نفع مصدق این دستکاری صورت نگرفته است با این همه علاوه براین کتاب از منابع دیگر هم خبرداریم که برای اولین بار در۱۵۰ سال گذشته فقط برای سه سال- یعنی همین سه سالی که این « اشراف زاده» برسرکار بود تجارت خارجی ایران به توازن رسید و مازاد داشت. حالا همین را مقایسه بکنید با « معجزه هزاره سوم»- نه فقط در ۷ سال گذشته بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشت که معلوم نیست غیر از واردات بنجل های چینی با آن چه کرده اند، بلکه فقط دوسه ماه است که فروش نفت به دست انداز افتاده- نه این که نتوانند نفت بفروشند بلکه دلارهایش را به سادگی نمی توان نقل و انتقال داد( معاملات پایاپای هنور برقرار است) . وحالا نگاه کنید به اوضاع اقتصادی ایران هنوز هیچی نشده به گفته دکتر زاغفر تورم سه رقمی شده است- یعنی بالای ۱۰۰ درصدو بیکاری و مشکلات دیگر را شمائی که درداخل ایران زندگی می کنید بهتر از من می دانید. متاسفانه برخلاف فرمایشات آقای خامنه ای در سفر خراسان از همه جای اقتصادایران صدا و بوی فروپاشی می آید. البته که امیدوارم اشتباه بکنم و ایشان درست گفته باشند. ولی واقعیت ها خیلی بی رحمند…. واقعا بی رحمند…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)