اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران کارخانه های صنایع فلزی شماره ۱ و ۲ ، پس از وعده های رئیس برنامه ریزی استانداری تهران مبنی بر استقرار مدیریت دولتی در کارخانه و حل مسائل و مشکلات کارگران به تجمع اعتراضی خود در مقابل استانداری تهران پایان دادند. این کارگران تصمیم داشتند چنانچه جواب روشنی به آنها داده نشود همچنان در مقابل استانداری بمانند.

دیروز در تجمع کارگران صنایع فلزی در مقابل وزارت کار مسئولین این وزارتخانه تحقق خواستهای کارگران در مورد دستمزدهای معوقه و دیگر خواستهایشان را به وزارت صنایع موکول کردند. از سوی دیگر از مدتها قبل نیز قرار بود امروز جلسه ای در وزارت صنایع برای رسیدگی به مشکلات این کارگران برگزار شود. اما صبح امروز پس از مراجعه نماینده های کارگران به وزارت صنایع در این وزارتخانه به آنان اعلام شد دستهایی در کار است که اجازه نمیدهند ما در مورد کارخانه شما کاری از پیش ببریم.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران منتظر در کارخانه زمانی که از این مسئله مطلع شدند از آنجا که استاندار تهران نیز چند ماه پیش  به آنان حل فوری مسائل شان را داده بود اینبار تصمیم به تجمع در مقابل استانداری تهران گرفتند.

بنا بر این گزارش قبل از حضور کارگران در مقابل استانداری نیروهای امنیتی و انتظامی بطور چشمگیری در محل حاضر شده بودند با اینحال کارگران با حالتی تعرضی  شروع به سر دادن شعارهای اعتراضی در مقابل استانداری کردند و این امر باعث شد رئیس کمیسیون سیاسی انتظامی استانداری برای آرام کردن کارگران بلافاصله در میان آنان حاضر شود. وی از کارگران خواست به ایشان مهلت دهند تا مسائل شان را حل کند اما کارگران بطور یکپارچه ای شعار دادند: یا مرگ یا زندگی.

بدنبال این وضعیت، استاندار تهران و سپس رئیس برنامه ریزی استانداری به میان کارگران آمدند و نهایتا رئیس برنامه ریزی استانداری با اشاره به جلسه ای که صبح امروز در استانداری پیرامون کارخانه های بحران زده برگزار شده بود اعلام کرد: ۱- با هماهنگی که با سازمان تامین اجتماعی بعمل آمده است قرار است از محل تسهیلات استانداری حق بیمه کارگران پرداخت شود تا بیش از ۲۰۰کارگر کارخانه قادر به بازنشستگی شوند ۲- از صبح فردا مدیریت دولتی در کارخانه مستقر خواهد شد و تولید را راه خواهد انداخت ۳- دو مالک اصلی به کارخانه راه داده نخواهند شد و از آنها سلب مالکیت خواهد گردید ۴- کلیه معوقات کارگران از محل تسهیلات استانداری تا یکشنبه آینده پرداخت خواهد شد.

در این تجمع کارگران شعار میدادند: ۵ ماه حقوق کارگر پرداخت باید گردد، صنایع فلزی آباد باید گردد – مرگ بر سرمایه دار – یا مرگ یا زندگی – صنایع فلزی فلسطین ایران است و…

کارگران کارخانجات صنایع فلزی پس از وعده های رئیس برنامه ریزی استانداری حدود ساعت ۱۴ به تجمع خود پایان دادند و اعلام کردند چنانچه وعده های داده شده سر موعد مقررمحقق نشود تجمعات اعتراضی خود را از سر خواهند گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)