روز سه شنبه هجدهم مهرماه حدود دویست نفر از رانندگان شرکت واحد مقابل شهرداری تهران دست به تجمع زدند. این تجمع از ساعت ۸/۳۰شروع و با وعده مسئولین در ساعت ۱۴بپایان رسید خوشبختانه این حرکت اعتراضی رانندگان بدون برخورد پلیس بپایان رسید رانندگان معترض خواهان ده درصد افزایش حقوق و افزایش حق مسکن مطابق کارکنان شهرداری بودند که به کارگران شهرداری تعلق گرفته بود ولی زحمت کشان شرکت واحد از آن بی بهره بودند مسئولین که ماهها بود وعده رسیدگی داده بودند .با حضور رانندگان مقابل شهرداری قول مساعدت و رسیدگی دادند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)