پوچ ترین کمدی این یکی دوساله اخیر ، چپ کردن کلی بچه مذهبی است که متر و معیار دینداری شان جمهوری اسلامی است. جالب اینکه این تغییر  مشی حاصل از سرخوردگی سیاسی است که به تمام جوانب زندگی شان تسری پیدا کرده است. چپه شدنشان برای من البته غم انگیز است اما اینکه می بینی این ها همان آدم های سابق اند که حالا فراری از افراط گذشته رو به تفریط امروز آورده اند و در آزادترین و رهاترین حالت شان همان آدم های سابق اند که صورت و ظاهر را تغییر داده اند.

ساده تر اینکه بت شان تغییر کرده است. اگرتا دیروز قطب نمای وجودشان رو به سوی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بوده است امروز خود را آزاد کرده اند و دنبال بتی دیگر می گردند تا بندگی آن کنند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)