ده‌ها هزار تن در تظاهرات ضد جنگ در استانبول حضور یافتند. آنها مخالف آغاز یک درگیری نظامی از جانب دولت ترکیه هستند.
۴/۱۰/۱۲ In Istanbul, Turkey tens of thousands of Turkish protested against the government and the
prospect of a Turkish-Syrian war.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)