تقاطع: جدید‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم در ایران، نرخ تورم شهریورماه را ۳۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۷ درصد اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش که روز دوشنبه هشتم مهرماه (۳۰ سپتامبر) منتشر شده، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ در شهریورماه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ (تورم نقطه به نقطه) ۳۷ درصد بوده که در مقایسه با ماه قبل، ۱.۴ درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه در مردادماه ۳۸/۴ درصد اعلام شده بود.

ﮔﺰﺍﺭﺵ مرکز آمار که ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮفی ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ امسال را بر ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ یعنی ﺳﺎﻝ ۱۳۹۰ اعلام کرده، می‌افزاید که «ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ (ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺷﻬﺮﻱ) ﺩﺭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﺎﻩ منتهی ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ جاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ (تورم سالانه)، ۳۶  ﺩﺭﺻﺪ بوده ﺍﺳﺖ».

مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرده که ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮﻭﻩ اصلی «ﺧﻮﺭﺍکی‌ﻫﺎ» ﺩﺭ شهریورماه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ۵۰/۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ را ﻧﺸﺎﻥ می‌ﺩﻫﺪ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ نیز ۵۲/۱ ﺩﺭﺻﺪ بوده ﺍﺳﺖ.

هم‌چنین ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻤﺪﻩ «ﺧﻮﺭﺍکیﻫﺎ، ﺁﺷﺎﻣﻴﺪنی‌ﻫﺎ ﻭ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ» نسبت به شهریورماه سال گذشته ۵۱/۹ ﺩﺭﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ۰/۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ یافته است.

این برای ششمین ماه متوالی است که مرکز آمار ایران، نرخ تورم را زود‌تر از بانک مرکزی اعلام می‌کند. طی ماه‌های گذشته، نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بین ۳ تا ۵ درصد بیشتر از تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران بوده است.

به عنوان مثال، در حالی که مرکز آمار نرخ تورم مردادماه گذشته را ۳۵.۱ درصد اعلام کرده بود، بانک مرکزی آن را ۳۹ درصد اعلام کرد.

ارائه آمارهای متناقض از سوی نهادهای مسوول در جمهوری اسلامی در خصوص نرخ تورم، واکنش‌های بین‌المللی را نیز به همراه داشته است.

از جمله، دانشگاه جانز هاپکینز امریکا و موسسه مطالعاتی «کیتو» مردادماه گذشته، جمهوری اسلامی را جزو کشورهای جعل‌کننده نرخ تورم دانست که با وجود مواجهه با پدیده «اَبَرتورم»، مسوولان آن با ارائه «آمارهای مصنوعی» سعی می‌کنند ارزش پول ملی خود را در وضعیت مطلوبی نشان دهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)