پندار-طلوع یک میلیارد نفری، نام کمپینی است که این ویدئو برای آن ساخته شده است.

این کمپین، به منظورکمک به مردم سراسر دنیا برای اقدام علیه خشونت علیه زنان و دختران تشکیل شده است.این کمپین نام «ضرب‌الاجل برای عدالت» یا «روز پیروزی» را برای خود انتخاب کرده و این تاریخ را ۱۴ فوریه ۲۰۱۳ عنوان کرده است.این ویدئو که ساخته «اِو ِنسلِر» است، از یک میلیارد زنی سخن می‌گوید که به باور او مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

آن‌ها از یک میلیارد زن – و مرد- می‌خواهند که در مقابل این خشونت، رقصانه و شادمان مبارزه کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)