۱- حکومت آخوندی (ج.ا)، یک انحراف بزرگ در روند سکولارزیزه کردن اسلام سلفی تندرو بود

ملاهای بزرگ و یا کمتر مشهور بویژه از دوران ترکمان سلاجه و ایلخانان تا قاجار و پهلوی، با تبیلغ نسخه منعطف تر و لطیف از نسخه خشن اسلام سنی سلفی گری یعنی شیعه امامیه ایرانیزه شده، سعی کردن در جذب از میان فرقه‌های مختلف از سایر شیعیان تا سنیان کنند، از همان ابتدا هم جوامع تحت اشغال اعراب بدوی مسلمان (از ایران تا مراکش و…) متوجه خشونت و ضدیت با بدیهیات اسلام افراطی بودند، دوگانگی زندگی عیاشی و حرامسراداری سلاطین و امیران و اشراف جهادگر که به اسم گسترش اسلام اقدام به کشورگشایی می کردند همیشه این تناقض را بین مردم عادی آشکار می کرد.

۲- حکومت ج.ا چندین امتیاز مهم سکولاری شیعه امامیه اصیل را نابود و مخدوش کرد صرفا برا یاینکه رقابت کند با افراطیان سلفی سنتی!
در حالیکه تعطیل کردن اجرای حدود و احکام خشن از سنگسار و شلاق و تکفیر و ارتداد و و اعدام و قصاص طبق اصل نبود امام معصوم، جایز به اجرا نیست، بایست مجازت های سبک یا کلا تعطیل شود! چرا اجرای حدود خشن مثل قتل (اعدام و سنگسار و قصاص نفس) و حتی اجرای شلاق اگر ناشی از خطای قاضی باشد غیر قبال جبران است، در این صورت قاضی و در بالاتر حکومت جنایتکار است! همین اصل بدیهی و منطق بر عقل سلیم، می توانست اسلام از میزان زیادی از دافعه و خشونت نجات دهد و شیعه امامیه مبتکر و مصلح این کرا بود، اما حکومت ج.ا گند زد به این اصلاح مهم دینی،و نه تنها لجاجب بر انحراف از شیعه امیامه اصلاگر کرد (که داشت با چهره رحمانی و مهربانی و منطقی و عقلانی و اخلاق گرایی جذب شیعه می کرد)، انحرافات و بدعت های بدتری چون گشت ارشاد و حجاب اجباری هم افزود! چیزهایی در خیلی از فرقه اسلامی نیست، یعنی زد روی دست بسیاری افراطیان اسلامیستی و برای رقابت با وهابیت سعودی و البته شاید ایجاد حکومتی بر اساس رعب و وحشت شبیه دواعش!
در حالیکه خود کشورهای اعراب وهابی در جنوب خلیج فارس، وهابی به کنار از سیاست کشاندند و دارند به سمت سکولاریزه کردن کشورهایشان در کنار مدرنیته و رفاه و افزایش ثروت و علم و صنعت و صلح با اسرائیل می روند، حکومت اخوندی ج.ا همچنان بر خرمذهبی بودنش لجاجت می کند و دلش خوش کرده که چندتا گروه کوچک سنی مسلح کرده! در عوض صدها میلیارد دلار خسارت و بلکه به قولی تا دو تریلیون دلار فقط خسارت مادی به ملت ایران در چهل سال و اندی زده است و خسارت معنوی و فرهنگی و انحطاط اخلاقی و اجتماعی و همبستگی ملی که نمی شود محاسبه کرد!، با این نوع حکمرانی و سیاست داخلی و خارجی پراشتابهش!

۳- امروزه حکومت ج.ا و جریان خرمذهبی مغزشویی توسط منحرفان از شیعه امامه اصلاحگر، قفل ایدئولوژیک کرده اند

شوهای جدید اخیر و لجاجت آنها نشان داد دیگر شانسی برای اصلاح این جماعت نیست، کودتا نظامیان و  حذف حکومت آخوندی (و نه خشونت علیه خود آخوند یا کشتار انها! نه! آخوندها می توانند همچنان به کار آخوندی و امور دینی به پردازند و مثل آدم های عادی لباس بپوشند، در مسجد عبا و عمام بپوشند، مثل بقیه مردم زندگی کنند و چه بهتر آخوند بودن شغلشان نباشد و کار اصلی مفید از صنعتگری و کارگری تا تجارت و غیره کنند)، لااقل این قفلها باز میکند. و همچنین راه برای بازسازی رابطه با غرب و حذف مسئله اسرائیل‌ستیزی و سپردن حل این مسئله به خود اعراب و اسرائیل از طریق مصالحه و صلح.
این کارها از جریان آخوند و خرمذهبی ساخته نیست، برای هیمن نظامیان بخاطر بقای ایران و جلوگیزی از انحطاط کامل ایران بایست کودتا کنند چون جایگزین خوب یا بهتری در دسترس فعلا متصور نیست.

هر نوع حکومت غیر مذهبی از کودتایی نظامی تا سکولار دمکراسی، نیازی برای اثبات مشروعیتشان به دین و مذهب ندارند، مشروعیت قدرت را می توان از قوانین عرفی و اینکه حاکمیت حافظ امنیت عمومی و منافع ملی و تمامیت ارضی و ضامن برقراری عدالت است. این مشروعیت گیری حکومت کاملا منعطف است و با اصلاح مداوم و قوانین بروز رسانی می شود و نیازی هم نیست هر بار چند نسل بسوزند و هی قیام و انقلاب کنند، با برگزاری انتخبات و همه پرسی براحتی قابلیت اصلاح قوانین است و گذار به حاکمیت آزادی و حقوق بشری و دمکراسی و مردم خواهی.

جنگ اباطیل: راه حل موقت همزمان نجات ایران-خاورمیانه-غرب-شرق، آتش بس دوساله و آماده شدن برای شروع زندگی جهانی تازه!

 

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

 

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)