جنگ‌های اباطیلی انگار تمام نشدنی است!: تاریخ تکرار؛ عذاب ظالمان با ظالمان است!؛ وقتی اپوزسیون‌نمایی و ایرانی‌نماهای با پاسپورت تابعیت اجنبی، گویا شغلشان اپوزیسیون شده چهل سال، و خیال بازنشتگی هم ندارند!

به یاد پیرو پاتال‌های ریقو حکومت ج.ا می‌افتادم، که نمادش جنتی و امثالش است، او نمی‌فهمد و یا اما بستگان، و لااقل خامنه ای و مجتبی که شاید می‌فهمند امثال این پیرک دیگر وقتش است برود کنار، اما از بس که بیت خامنه ای و مجتبی در بدبختی تنهایی هستند از افراد مورد اعتماد (عاقبت نهایی همه دیکتاتورها، تنهایی بدبینانه روان پریسانه است؛ از نادر تا رضا میرپنج، و از محمدرضا پهلوی تا صدام و قذافی و غیره ..) و همه شان در جنون دیکتاتوری‌شان، خودشان را دچار تنهایی و بی‌اعتمادی می‌کنند، و هراس دارند یک رقیب صاحب هوش و ذکاوتی همچون رفسنجانی و غیره سر کاربیاد. این بلای دو سر سوخت است!، هم برای رژیم دیکتاتوری و هم مردم، پس مرگ دیکتاتور به نسبه مقدر، دورانی از آشوب و تزلزل بوجود می آید و گاه هیچ گاه پایانی حداقلی خوشی برای مردم بلازده ندارد، نمونه اش افغانستان، لیبی، سوریه، سومالی، سودان، لبنان، عراق، بسیاری از کشورهای آفریقایی و غیره.

به همین دیکتاوری تنها به اداره مزرعه حیوانات خودپندارش ش اکتفا می‌کند تا امورتش بگذرد- کاری هم ندارد مثلا کشوری ایران بایست درامد ارزی ششصد میلیارد دلار با مازاد مثبت بلای دویست میلیارد دلار داشته باشد! با زیر پنجاه میلیارد دلار صدارات ان هم به صورت قاچاقی و تراز منفی و کسری بودجه و تورم بالای ۵۰% و فقر فزاینده بیش دو سوم مردمش سر می کند!، و این که طویله‌هایی چون مجلس و دولت و شوراهای شهر و روستایی تشکیل داده و شوی احمقانه برای چند ده هزار خرمذهبی فریب خودره بگذارد که که ای خرمذهبی پول هایی از قبال مزدوری و کارمندی در نهادهای ج.ا می گیرید حلال است و آغشته به نجاست دزدی از بیت المال و خون های به نا حق ریخته و عمرهای به ناحق بر باد رفته و فرصت-نسل سوزی های چهل سال و اندی نیست! این پول ها مال کشور امام زمان است که به شما رسیده، بخورید و عیش کنید و کاری به این مفلوکان فقیر نداشته باشید!، این طویله نشنیان و خرمذهبی ها – که بعضا به نیت خیر و ثواب و راه صواب چماق می گیرند زنان بی حجاب  می زنند و جوانان به زندان و یا بر سر دار می کنند همه به عنئان احر اخروی می پندارندف این چنین حیوانات مزرعه نمی فهمند تقریبا عمده شان در مفسدانانه دنیاپرستی و  چاپلوسی سلطان لخت هستند!

اما حتی همین خرمذهبی و زودتر منفعت طلبان، اولین کسانی هستند در لحظات آخر عمر ننگین ج.ا فرار می‌کنند با اموال دزدی از بیت المال، و بیت خامنه ای را رها می‌کنند!

این فسیل‌ها و جانورهای شبه دواعشی آخوندی سوءاستفاده گر از دین و مذهب، که تمام زندگی‌شان بساطی از خرافات و انحراف دعوت پیامبران برای یکتاپرستی خدایی بوده، ادیان ساده و کم آلایش را، پر از آلودگی به خرافی و دعوت متعصبان به زحمات دیگرآزاری و خودآزاری (سادومازوخیسم) کردند، البته امروزه هم آتئیست‌ها(ناخداباور) گاه دست کمی از سادومازوخیسم الاهیون‌گراها ندارد!، سادیسم هتاکی و بی‌پروا در رد خدا بی آنکه حتی عرضه اثبات اینکه یک لحظه از ییکران کهشان عالم هستی درک کند در نظامی عجیب و اسرارآمیز، موجب زندگی پر مصیب خود و دیگران شده، با اراجیف عقده‌وار- عده ای از عوامی که دلشان خوش است به ذکر دعایی و پایبندی به اخلاق و خانواده- این عوام که معمولا با ضرایب هوشی پایین هستند را دچار سرگشتگی و بیماری‌های روانی و گاه به خودکشی ناشی از پوچی می‌کشانند!، قاتل هر که باشد چه آخوند تحریک کننده انتحار در میان مردم عادی و چه ناخداباوری که مردم را با ترویج پوچ گرایی به خودکشی سوق می‌دهد، هر دو جانوران سادیسمی هستند!

بیش از چهل سال است، از عمر ننگین پرخسارات و فرصت-نسل سوزانه حکومت ج.ا می‌گذرد، میلیون‌ها نفر در شرایط دشوار و رنج آور اقتصادی و اجتماعی، و وضعیت نفرت انگیز و خفقان اجتماعی و سیاسی اسلامیزاسیون مورد نظر حکومت آخوندی (یعنی ملغمه ای از ظاهر ریاکارانه و منحرفانه از اسلامی مانند حجاب اجباری که تاکنون جز نفرت و دین گریزی و حتی خداباوری گریزی نداشته، تا فساد و دزدی از بیت المال، که به شدت به اعتقادات مذهبی و اخلاقی مردم لطمه زده و بسیاری را شبه‌زامبی کرده!)، و اساسا به دلایلی چون بی اعتقادی به تشیع و التزام عملی به نظام ج.ا که یعنی همان حکومت سطان مطلقه (ولایت فقیه) و بیت است، و  سایر سلسله مراتب دستگاه سلطانی (ولایت مطلقه) نداشتند، فرار را بر قرار ترجیح دادند بخصوص آنهایی که ثروتی (از راه حلال و یا حرام، و یا قاطی پاتی از هر دو داشتند)، و یا دارای مدارک رسمی دبیرستانی و هنرستانی بعلاوه مهارت و تخصصی بودند ترجیح دادن به کشورهای خارجه بویژه بلاد فرنگ بروند، و در آنجا اقامت و بلکه تابعیت بگیرند، شرط تابعیت گرفتن معمولا- کمابیش در تمام کشورهای جهان- این است که فرد تابعیت گرفته قسم خورده به  رعایت قوانین شهروندی کشور مورد تابعیت و شرط وفاداری به قانون اساسی و سایر قوانین وضعی نسبت به کشور جدید را مورد قبول دارد و متعهد بدانها است.

یعنی بر فرض یک ایرانی هفت اندر جدش ایرانی و فارسی زبان است، اگر کشور جدیدی فرضا امریکایی یا اروپایی قصد حمله به کشوری- هر چند مظلوم مانند ایران داشته باشد- باید با ارتش کشور جدید همکاری از انواع عملیات رزمی تا اطلاعاتی کند، حتی به قیت فروش اسرار حساس نظامی و راهبردی کشور ایران (دقت بفرمایید خیلی اسرار نظامی و اطلاعاتی جزء مایملک عموم مردم ایران است و نه فقط نظام ج.ا مانند قابلیت کشاورزی و معدنی و فرصت های اقتصادی و غیره)! پس اینها ایرانی نیستند، مثل همان انگلیسی زبان و ایتالیایی زبان یا آلمانی زبان و… دیگر انگلیسی و ایتالیالی و آلمانی نیستند، بلکه یک اجنبی هستند در مقابل این کشوری مثل ایران، و اگر شرایط ایجاب کند به جنگ و قتل مردم ایران خواهند زد و این را وظایف شهروندی کشور منتبوعشان مثل انگلیس و امریکا و غیره  می‌دانند.

البته همیشه توضیحاتی مثل اینکه مبارزه با دیکتاتوری حاکم و غیره است، اما وقتی دم خروس آنها می‌زند بیرون که حتی از تحریم‍ های فشار حداکثری جنایتکاری چون دولت ترامپ (در حقیقت نماینده کلیت رژیم چنایتکار حاکم بر امریکا که کارنامه ننگینی از همان ابتدای تأسیسش از کشتار سرخپوستان و اشغال سرزمین‌های ملل دیگر از مکزیک و کانادا و .. دارد تا جنایت انداختن بمب اتمی بر دو شهر ژاپن در حال تسلیم (اینجا منکر جنایات نژادپرستانه و امپرالیستی حکومت وقت ژاپن نیستم)!، دقت کنید آنها می‌توانستند اگر قصدشان قدرت‌نمایی باشد بمب‌ها در جاهای بدون جمعیت به اندازند. اما حس توحش سادیسمی یانکی غربی این بود زهر چشم از بقیه جهان بگیردف اما دیری نپایید این تفکر شیطانی شان، چون رقیب متوحشی رقیب آنها به لاک بازدارندگی دراورد و تا امروز همه دارندگان این سلاح هسته ای، مشتی لاف زن هستند و هیچ وقت جرئت استفاده علیه سایر ارندگان این سلاخ هسته ای و حتی دیگران ندارند، استثنائاتی مثل صدام مجنونه هم پیدا شود بزودی توسط ابرقدرت ها از بین می روند، خود همین ابرقدرت های جانی هسته ای کارش می سازند!

امروزه داشتن سلاح اتمی یا هسته ای صرفا جنبه بازدارنگی دارد و هیچ کشوری جرئت استفاده از آن ندارد حتی علیه کشورهای غیر دارنده، عواقب تشعات و ویرانی اش چنان زیاد است، که مصداق تروریسم همگانی حتی علیه شهروندان کشور بکار برنده استف بمب های کثیف نظیر آعشته به مواد رادیواکتیو نیز همین گونه است، مثلا تهدید از سوی یکی کشورهای غرب آسیا که خودش عرضش کمتر از یک شعاع انفجاری یک بمب متوسط هسته ای است و یا کشورهایی دارنده نیروگاه هسته ای هستند، اینها خود کشورشان تبدیل بمب هسته ای هستند! 

در حالیکه ایران به شدت تحت نظارت آژانس هسته ای است و هیچ سندی از داشتن این سلاح احمقانه ضد بشری پیدا نکرده، ادامه تحریم های ظالمانه و جنایتکارانه وحوش حکومت های غربی و همدستی حکومت های شرقی، چیزی جز دشمنی با موجودیت ایران نیست و متاسفانه حکومت یک فرقه تبهکار ج.ا در ایران مزید بر علت شده تا بهانه جویی کنند در تحریم مردم عادی ایران! ادامه این تحریم-فشار حداکثری- نه توجیه حقوق بشری دارد و نه اساسا تاثیر چندانی در تغییر رفتار جکومت ظالم فاسد و جنایتکار ج.ا دارد. قطعا باید لاقل در بخش های کالاهای غیرنظامی حقوق بشری رفع تحریم شود.

تحریم واقعی برای تغییر رفتار حکامان ج.ا علیه غربی ها و مشخصا بهانه اصلی شان یعنی اسرائیل ستیزی، می تواند از راه های دیگر باشد، اما قطعا پناه دادن به تروریست های ضد ایرانی یا دزدان بیت المال ایران، راه درستی برای مبارزه با رفتار غیر نرمال جاکمیت ج.ا نیست!

حکومت ایران هم حماقت زیادی کرد و بهانه دست دشمنان وجودی ایران داد با ماجراجویی هسته ای، هر چند دلیل اصلی، نوع ایدئولوژی دیگرستیز (سادیسمی آخرالزمانی ج.ا است) و اینکه حماقت خزمذهبی هی حاکم آخوندی و احودنی فریب خورده این تصور اشتباه بوجود آورنده این برک امروز خطر برای سایر قدرت ها است، اما این یک اشتباه است، ایران بزرگ می تواند دوست همه از جمله غرب و شرق و حتی اسارئیل و فلسطین همزمان باشد بدون مداخله در امور داخلی آن کشورها و حامی صلح و دوستی میان خود و آنها.

اما سادیسم وحوش حاکمیت های غربی و بسیاری از شرقیان نتوانست جلوی خوی شیطانی دیگرآزاری (سادیسم) خودشان بگیرد و مرتکب چنین جنایتی شدند! و… و این اواخر نابودی کشورهایی چون عراق و لیبی و افغانسان و سومالی و تحریم ( فشار حداکثری) ظالمانه و جنایتکارانه- به بهانه مقابله با حکومت ج.ا) علیه مردم عادی ایران (حتی کالاهای بشردوستانه) با همدستی مافیای جنایتکار وحشی داخل کشور ایران تحت حاکمیت فرعونی-قارونی ج.ا) حمایت می‌کنند و یا سکوت حتی برعکس خواهان شدت تحریم و ادامه آن می‌شوند از جمله همین اپوزیسیون مدعی ایرانی و حامی دمکراسی و حقوق بشر!

نمونه آن ایرانی‌نماهایی در این جهان شرایط سخت کرونا، در مقابل درخواست‌های داخلی و برخی از خارج ایران دوستان و بشردوستان سکوت کردن که لااقل وحوش حکومتی غربی بویژه امریکا دارو و غذا را از لیست تحریم خارج کند (این دروغ است که تحریم نیست چون روشی که برای تجارت اتخاذ کردن، عملا تبادلات بانکی عادی مسدود و  خطوط بانکی با هزینه بلا و دور زدن تحریم باج دادن به دلالان یعنی حرام کردن پول بیت المال مردم عادی ایران توسط ج.ا و تحریم کنندگان اجنبی و همدستان داخلی و خارجی، از کاسبان تحریم تا اپوزیسیون موافق تحریم حداکثری و..!، مافیای نجش حرام‌خوار ج.ا از راه‌های قاچاق و دور زدن تحریم تمام کالاها تهیه و در نتیجه به قیمت گراف می‌فروشد و اتفقا این تحریم کور وحوش غربی و همدستان شرقی‌شان کمک به هر چه پروارت شدن عاملین ج.ا شده به طوری که دولت و مجلس مزدور مافیایی ج.ا عملا خودشان کارشکنکی می‌کنند در احیای برجام، مشخصا مافیای خودرو و لوازم خانگی اینها همه از خواست خود ج.ا است که راحت وارد نمی‌شود چون کاسبی تحریم و پول نجس حرام زیر دندان این حرام لقمه گان ج.ا مزه کرده!، سند گویایی از این است شاید بخش عمده این ایرانی‌هایی تابعه بلاد اجنبی که هنوز می‌توانند فارسی صحبت کنند در خارج، در حقیقت ایرانی نیستند!

شرکت برخی از این افراد در فیلم‌های هالیوودی که نه حکومت، بلکه هویت وفرهنگ و تاریخ چند هزارساله مردم ایران به سخره و تحقیر می‌گیرند (عمده فیلم و سریال‌های سفارسی‌شان سیاه‌نمایی و تحقیر هویت ملی ایرانی‌ها است! به ندرت از خوبی‌های با صفای روستاییان و مناظر طبیعت زیبا و جذاب چهار فصل ایران- با هزاران اثر باستانی دیدنی- که می‌تواند جاذبه گردشگری و کسب درآمد برای مردم باشد بازگو می‌کنند!

کمتر بیش از چند هزار آثار ابستانی که موجب جذب میلیون‌ها گردشگر می‌شود می‌گویند، عمدتا سیاه‌نمایی می‌کنند و از مردم ایران غیر متمدن یاد می‌کنند!) و فعلا اسمشان نمی‌برم، گویای این است اینها ایرانی نیستند؛ متاسفانه مردم ایران به صرف اینکه هنوز عده ای از اینها را اسامی شبیه اکثر رایج داخل ایران دارند، فکر می‌کنند اگر دین اسلام ندارند و لامذهبی اند، لااقل عِرق ملی‌گرایی ایرانی و ایران دوستی دارند! اما زهی خیال باطل!

اینها ایرانی نیستند، مثل همان فلان افرادی هستند زمانی خود یا والدینشان ایرانی بودند و اکنون اجنبی و غیر ایرانی اند، متاسفانه به دلایل مختلف از عقده روانی و سادیسم تا خودفروشی و مزدوری و خوش خدمتی به اجانب و اربابان جدید غیر ایرانی، به تمامیت موجودیت ایران از تاریخ و فرهنگ و مفاخر تا تمامیت ارضی‌اش مخالفت کرده و خیانت می‌کنند. در حقیقت بسیاری از این مخالفان ج.ا قصد ایرانی شدن دوباره ندارند و نه قصد اقامت مجدد در ایران بعنوان فقط تابعه ایران و بلکه دو تابعتی ای که ایران بدوشند وبروند خارجه خرج و عیش کنند- فوقش چند سقر توریستی و تجاری  برای منافع شخصی- نه ارزش و اهمیتی به ایرانیت می‌دهند و ن ترقی تمدنی فرهنگی فرهیخته اخلاقی و رفاه و آزادی حقوق بشری مردم ایران برایشان مهم است.

اینها اجنبی‌هایی هستند که به دلالی کمابیش فارسی بلدند و بخاطر پول یا جوگیری و خالی کردن احساس عقده حقارت و نفرت در اجتماعت شرکت می‌کنند بویزه اگر خودشان نه ایرانی و بلکه تعلق اجدادی به قومیت مثل تُرک و کُرد و غیره بدانند، در تظاهراتی قرار است بجای نمایش وحدت آفرین علیه حکومت آخوندی و پرچم آخوندی باشد، مانند آوردن پرچم تاریخی شیر و خورشید که هیچ ربطی به سلطنت ندارد و ریشه در باورها فرهنگی ایرانیان باستان به قدمت چند هزار سال دارد، شاید زمانی حتی نظام سلطناتی امروزین اختراع نشده بود، یک نمادشناسی اسطوره ای از اعتقاد همزمانی مهربانی (خورشید) و شجاعت در دفاع سرزمنی (شیر) است که آن برخی نمادهای ایزد (فرشتگان) خادم مقرب خدای یزدان ایرانیان باستان (یا همان اهورامزدا) می‌داند.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Lion_and_Sun_Colored.svg/270px-Lion_and_Sun_Colored.svg.png?uselang=fa

آخرین طراحی استاندارد شیر و خورشید از ویکی پدیای فارسی

فقط کشور ایران یک اسم دارد، کشور ایران و نه یک کلمه بیشتر و نه کلمه کمتر (اشتثناء در کشورهایی که از دقیم نام پارس/پرشیا ایران خطاب می کنند معادل همان ایران است و هیچ ربطی به قوم فارس یا فارسی زبان ندارد.

فارسی زبان ملی عمومی و میانجی همه ایرانیان است، در هر برهه ای از ادوار تاریخی چند هزار ساله، گویشی ایرانی بعنوان میانجی قرار  گرفته و به تبع اسمش فارسی یا ایرانی شده (یعنی بر فرض محال ترکی آذری هم روزی زبان رسمی و به جبار شود دیر و یازود شبیه فارسی امروز می شود، شاید اول بشود فارسی آذری و اما بعد با همگرایی لغوی ودستور قابل فهم عموم اتباع ایرانی در نهایت می شود فارسی (نزدیک به همین فارسی امروز!) با عمده لغات قابلفهم رایج مردم زمانه خویش! این چیزی است قوم گرایان احمق و بی شعور متعصب نمی خواهند بفهمند اهمیت و نقش زبان فارسی را!)، زمانی گویش مادی های ایرانی و زمانی گویش هخامنشی های ایرانی  و زمانی گویش پارتی های ایرانی و زمانی ساسانی ها و زمانی سیستانی ها و زمانی خراسانی ها و غیره، اما همگی زبان فارسی ایرانی بوده و هستند، زبانی شبه اسپرانتویی و در تحولی چند هزار ساله از حالت بدوی صرفی به پیوندی مدرن شده، و بهترین نوعی که می تواند با انعطاف موجب ارتباط زبانی گفتاری و نوشتاری شود و توسط نویسندگان و شعراء و منشیان طی قرون و اعصار به استاندارد نسبی خوبی رسیده و راحت آموزش داده می شود و در مقابل اشتباهات گفتاری و نوشتاری انعطاف دارد و سخت گیی دستور ندارد و بسیار امتیازات دیگر که به طوری قبل از توطئه استعمارگران انگلیسی و روسی و … و پان های قوم گرا، تا همین دوست سال پیش از از سرزمین بنگال تا بالکان و از کوههای آلتایی آسیای مرکزی تا جزایر زنگباری شرق آفریقا مردم به عنوان زبان اداری و درباری و حکومتی و حقوقی و نامه نگاری رسمی حکومتی و خویشاوندی و دوتسی و شعر و ادبیات و تبادلات تجاری و عاطفی و غیره استفاده می کردند!

یک نمایش مضحک از تفرقه و تجزیه طلبی راه می‌اندازند، و باعث تهیه خوراک برای مزدوران پروپاگاندای حکومت فاسد و ظالم و جنایتکار آخوندی برای مدت‌ها فراهم می‌کنند و این هم خیانتی دیگر از این جماعت خارج‌نشنی!

به قولی: ما را به تو امید خیری نیست، شر مرسان!

امثالهم اگر در جایی لینک یا مطلبی در سایت‌هایشان منتشر کنم، فورا با انواع عملیات روانی و حذفی سعی می‌کنند حقایق را نابود، و در زیر خروارها مطلب مهم و غیر مهم مدفون کنند تا به نظر عوام و خواص مردم ایرانی بویژه در داخل نرسد!

امثالهم که مخالف حکومت آخوندی ام، و به دلایلی ترجیح می‌دهم ناشناس بمانم، هم از سانسور و محدودیت رسانه‌های تحت تسلط خکومت ظالم و فاسد و جنایتکار ج.ا در عذاب و محدودیت هستم و هم خارج‌نشینان اجنبی و ایرانی‌نماهای شرور و سادیسمی و یا پس‌مانده‌های باندی و جناحی و مافیایی یا حزبی دوران طاغوت سلطانی گذشته که تمامیت‌خواه هستند، و بعضا مریض روان‌پریش و سادیسمی خطرناک، همان‌هایی نوجوانان را بجای توصیه به روش‌های متنوع و مؤثر اعتراضات مسالمت‌آمیز، تحریک حمله به اموال عمومی عام المنفعه چون اتوبوس و آمبولانس و بیمارستان و درمانگاه و حتی مراکزی چون آرامگاه درگذشتان  می‌کنند! و بهانه به دست دژخیمان سلطنت ضحاکی و پر کردن فیلم برای شوی‌هایی برای تحریک بیشتر آن چند خرمذهبی فریب خورده که با فتوای آخوندهای جانی، حاضر خود و دیگران را به مجروحی و یا قتل برسانند حتی به سبک انتحاری دواعشی‌ها!

برای نجات از دست حکومت اهریمنی آخوندی، گزینه خوب ویا بهتر ندارند، همان طور بارها گفته شد، مردم ایران انتخابی جز بد و بدتر ندارند! انتخاب بد آنها، ادامه اعتراضات- بدون مزاحمت برای معاش و زندگی مردم عادی-  و توجیه و ترغیب وطن دوستان نیروهای مسلح برای کودتا  براندازی حکومت آخوندی است!

خوشبختانه یا متاسفانه مجتبی جربزه این کار را ندارد و شانس خودش را برای پادشاهی سکولار آزمایش نمی کند (یعنی آن عبا و عمامه کذایی به دو اندازد و لباس و کلاه خاکی ساده سربازی بپوشد و با افسران وسربازان ایران دوست کودتا براندازی حکومت آخوندی کند!) در حالیکه بنظر توان بالقوه دارد!، مجتبی بدبختی است که شاهد – به امید خدا- بزودی نابودی حکومت سلطنت مطلقه پدرش خواهد بود. مجتبی حتی از محمدرضا پهلوی هم بی جربزه تر است!

خدا عاقبت ما را بخیر کند از شر دشمنان و دوستان نابخرد!

لینک های متصل بهای مطلب دنبال کنید به مطالب جالب و ادی هرگز نخوانده بهبیند، از تازیخ تاریخ شواهد ۱۲ هزارساله و اینکه ایران کهن ترین تاریخ مدنیت دارد و امروز شاید اکثر ایرانی ها باید احساس شرم و ننگ کنند حتی افتخار کنند!

چون گفتند: گیرم پدر تو فاضل، از فضل پدر تو را چه حاضل؟!

جنگ های اباطیلی- انحطاط اجتماعی و اقتصادی- زمینه ساز فروپاشی کامل ایران!، میان مفسدان حکومتی تا غیردولتی شریک جرم حکومت خوندی! از گرانی عمدی تا زمینه سازی صادرات مایحتاج مردم به خارج!

فصول مهم مطالب جنگ‌های اباطیلی

جنگ های اباطیلی- انحطاط اجتماعی و اقتصادی- زمینه ساز روپاشی کامل ایران!، میان مفسدان حکومتی تا غیردولتی شریک جرم حکومت خوندی! از گرانی عمدی تا زمینه سازی صادرات مایحتاج مردم به خارج!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)