موقعیت منطقه ای و جهانی ایران چه از لحاظ سیاسی و چه امنیتی و همچنین با در نظر گرفتن مشکلات متعدد داخلی در حوزه های اجتماعی و اقتصادی، نظام حاکم را در محاصره ای بی سابقه قرار داده است. وضعیتی که خود نظام حاکم باعث و بانی آن بوده و خود و کشور را در انزوای گسترده و سخت بین المللی قرار داده است.

در راستای همین سیاست و در برخورد با رژیم حاکم بر ایران، ائتلاف تشکیل شده در منطقه و جهان علیه ایران در سایه سیاست های غلط حاکمان، چشم انداز تیره و تاری را در پیش روی مردم و کشور قرار داده است که باید به آن واقف بود بطوریکه مردم در رویارویی با آن غافلگیر نشده و بتوانند خود و خانواده را محافظت کنند.

در ویدئوی زیر این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

#علی_جلالی #جنگ_ایران_اسرائیل #هلال_شیعی #چشم_انداز_ایران #سلام_فرمانده