سخنان جانکاه ۲ تن از کارگران ساختمانی متروپل آبادان در غم از دست دادن بستگان و بیکاری

ناگفته‌های متروپل؛ ۹۸ کارگر زیر آوار مدفون شده‌اند + فیلم

لطفا این حسابداری که بلدین به ما هم یاد بدین!!! سخنان صریح یک خانم دامدار خطاب به مسئولین – ویدئو

۲ تن از کارگران ساختمانی متروپل آبادان که بر حسب تصادف از این فاجعه جان به در برده‌اند، در غم از دست دادن بستگان و عزیزان خود و بیکاری و فقر می‌گویند. یکی از کارگران به نام رحیم ابراهیمی‌مقدم که پسرش در زیر آوار جان باخته است. می‌گوید: «من و پسرم ابراهیم آنجا کار می‌کردیم. همه ستون‌های ساختمان خراب شدند. ولی با این‌حال ستون‌ها را تعمیر کردند و تکمیل کردند.»

او به نگرانی کارگران ساختمانی مشغول به کار در متروپل پیش از فروریختن آن اشاره می‌کند و می‌گوید:

«کارگران هر روز می‌گفتند که این ساختمان ترک می‌خورد و می‌افتد! ولی مهندسان می‌گفتند نه نمی‌افتد! چی این را می‌اندازد؟ ما هم باور کردیم. اگر می‌دانستیم قرار است بریزد، نمی‌ماندیم. در حال کار بودیم که ۱۵ روز پیش یکی از ستون‌ها باز ترک خورد. صاحب متروپل خود عبدالباقی بود، آن را باز تعمیر کردند.»

او در باره لحظه فروریختن متروپل و فوت پسرش گفت: «بی خبر یک‌دفعه دیدیم ساختمان فرو ریخت. پسرم و بقیه کارگران در آن قسمت که فرو ریخت بودند. من در ساختمان کناری که سالم ماند، بودم. زن و دختر کوچک پسرم اکنون بیچاره شدند. پس از این اتفاق داغون شدند.

من خودم داغون شدم دیگر با رنج و مشقت کار می‌کنم. چه کنم؟ چگونه خرجی آنها را بدهم؟»

وی به همدستی مقام‌ها با صاحبان متروپل اشاره کرده می‌گوید: «خودشان بهتر از من مسببان این حادثه را می‌شناسند. من اکنون بیکار شدم چکار کنم؟»

یکی دیگر از کارگران ساختمانی از فوت چندین نفر از دوستان و بستگانش می‌گوید.

او به وضعیت ترک خوردگی‌ها و هشدارهایی که مهندسان می‌دادند اشاره می‌کند و می‌گوید:

«وضعیت ساختمان آن خیلی ضایع بود. پیش از اینکه مرا به آن ساختمان ببرند برای تعمیر، چندین ستون اضافه کرده بودند. خیلی از دوستانم از جمله برادرم، پسر عمویم، پسر خاله‌ام، پسر همسایه‌مان که به رحمت خدا رفتند.»

وی سپس می‌گوید: «اگر آن روز من با دوستم سر کار رفته بودم الان دیگر زیر آوار بودم؛ ولی قسمت نبود.»

این کارگر داغدیده به دوستش اشاره می‌کند که او از زیر آوار زنده ماند که یک پایش قطع شده است و پای دیگرش به‌شدت آسیب دیده است و چشمش کور شده است.

او چندین تن از کارگران را که از دوستانش بوده‌اند را نام می‌برد.

با وجود شماری از کارگران و مردم در زیر آوار متروپل، اما قرارگاه سپاه کار پاکسازی و  تخریب بخش‌های آسیب دیده ساختمان را آغاز کرده است.

این حرکت ضدانسانی اعتراض مردم و بستگان زیر آوار ماندگان را برانگیخته است.

اعتراضی که به همین ‌جا پایان نخواهد یافت. دولت رئیسی و خامنه‌ای باید به دیرکرد و اهمال خود در کمک‌رسانی به مردم آبادان پاسخگو باشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)