شهرداری تهران چند سال پیش دستور فوری برای حذف موانع فیزیکی در پیاده رو ها و معابر را صادر کرد. ابتدا هدف این کار را به عنوان شکایت عابرین از سد معبر می گفت ولی بعد ها با شکایت شهروندان از پارک مکرر خودرو و موتورسیکلت و حرکت موتورسیکلت ها در پیاده رو، این اقدام را حمایت از معلولین توجیه کرد. حال شهرداری طرح دیگری به نام مناسب سازی خیابان برای معلولین دارد که پیاده رو را همسطح می کند و درحالی که این طرح را برای حمایت از ویلچر اعلام می کند هدف اصلی آن پر کردن جیب رژیم ایران از جیب مردم است.

شهرداری تهران که ادعا حمایت از معلول را دارد در هیچ یک از ایستگاه های اتوبوس و بی آرتی مناسب سازی ویلچر انجام نداده و اگر فردی ویلچر داشته باشد نمی تواند از اتوبوس و مترو استفاده کند ، حال چطور شهرداری به سرعت میله را می برد و پیاده رو را همسطح می کند. سود رژیم ایران به این شکل است:

بیشتر هزینه تخلفات رانندگی به جیب شهرداری می رود و شهرداری با بریدن میله ها و همسانسازی پیاده رو باعث می شود تا موتورسواران وحشی از پیاده رو عبور کنند و خودرو و موتورسیکلت داخل پیاده رو پارک کنند تا جریمه شوند و هزینه به جیب شهرداری رود.

بریدن میله ها باعث می شود تا خودروها در پیاده رو پارک کرده و عابر برای عبور مجبور به عبور از وسط خیابان شود عبور کند و راحت تر توسط موتورسواران مورد دزدی قرار بگیرد و این مسیر را برای عبور موتور از پیاده رو فراهم می سازد و هر سرقت یعنی یک شکایت جدید در قوه قضاییه و دریافت هزینه های بالای دادرسی و تحقیق و…

بله رژیم ایران اقدامی کرده است که درکی از دردها و مشکلات معلولین ندارد و برای یک امضا بارها و بارها آنها را به ادارات می کشد و امکاناتی فراهم نمی کند، به اسم حمایت از معلولین اقدام پیاده روها را تبدیل به پارکینگ می کند تا شهرداری، نیروی انتظامی و قوه قضاییه درآمد داشته باشند. این نهایت پستی و فساد رژیم است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)