به ما بلیط فروختند ولی راهمان نمی‌دهند! اعتراض زنان به جلوگیری از ورود آنها به ورزشگاه در مشهد – ویدئو

عجب حاکمیت نامردی است پول این بندگان خدا را گرفته بعد راه نمی‌دهد.

کجای دنیا این رسم است که راحت پول ملت را بالا می‌کشند.

این ستیزه جویی با زنان شجاع ایرانی عاقبت خوشی برای این آخوندهای کثیف ندارد. روز روزش خواهد رسید که این زنان مظلوم دمار از روزگار این جانیان در بیاورند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)