دین اسلام را نمی پذیرم، چون اسلام دین غم و غصه است و تنها دینی است که سراسر شیون و زاری، غم و غصه و گریه و زاری است، از ماه محرم گرفته که سراسر سیاه پوش و عزاداری است، تا ماه رمضان که خندیدن و شادی در آن حرام است تا ایام مختلف نظیر روزهای قتل، ایام زینبیه، ایام فاطمیه.. این در حالی است که در اکثر مذاهب دنیا غم و غصه جایی ندارد. چند روز شادی هم که در سال داریم مانند عید نوروز و سیزده بدر و چهارشنبه سوری که مسلمانها به انواع و اقسام کلک‌ها شادی را از مردم می گیرند. براستی چرا باید دینی را پذیرفت که سرتاسر شیون و زاری باشد؟ آیا اگر انسان می‌خواهد دینی انتخاب کند بهتر نیست دین شادی انتخاب کند، بدون غم و غصه و شیون و زاری همراه با شادی و رقص و پایکوبی و آواز؟ آیا دین قحطی بود؟

در ذیل فهرست روزهای عزای شیعیان تقدیم می گردد. بهر حال یکی از علت های مهم ناشادی مردم ایران در طی چهل و سه سال حاکمیت جمهوری اسلامی وجود بیش از اندازه و افراطی گونه روزهای عزاداری می باشد، که غلط، اندر غلط و اندر غلط است.

بسیاری از روحانیون افراطی مذهبی مثلا شهادت فاطمه زهرا را بیست روز میدانند (ایام فاطمیه). این در حالیست که در بسیاری درکشور های دنیا اصلا روزعزا داری و غم ندارند وتنها چیزیکه دارند شادی، شادی و شادی می باشد. آیا ما ایرانیان نباید در این سنت های غلط تجدید نظرکنیم، آیا به عوض دیدن شهادت ها و بعبارتی دیدن نیمه خالی لیوان، نمیتوانیم نیمه پر را ببینیم ، مثلا تولد ها راجشن بگیریم.

البته لیست ذیل رویداد های مذهبی شیعی تقویم قمری را نشان میدهد، رویداد های عزای واقعی درایران رویداد های زیر بعلاوه رویداد های عزای تقویم شمسی، یعنی مثلا ارتحال حضرت آقا چهارده خرداد، شهادت دکتربهشتی و صد نفر همراه درهفت تیر و شهادت رجایی و با هنر در شهریور و… میباشد که تازه باید به این لیست اضافه شود!!!

برای همه ایرانیان شادی آرزو می نمایم!

چرا مسلمان نیستم – قسمت اول: نابرابری زن و مرد در اسلام!

فهرست روزهای عزا شیعیان در ایران
تاریخ نوع رویداد ماتم  نکات/توضیحات
محرّم الحرام
۱ ماتم با آغاز این ماه، سوگواری محرم آغاز می‌شود. این ماه، یادآوری شجاعت‌ها و ایثار حسین بن علی و یارانش درکربلا است، و ماه حماسه و ماتم است. در برخی کشورهای شیعی، برگزاری مراسم حسین، به مدت دو ماه تا پایان ماه صفر ادامه می‌یابد.
۲ ماتم ورود حسین بن علی و یارانش به سرزمین کربلا در سال ۶۱ هجری، که سرآغاز حادثه عاشورا است

۷ ماتم آغاز جلوگیری حرم حسینی از دستیابی به آب به دستورعمر بن سعد

۹ ماتم تاسوعا و شب عاشورا روزی که دشمن، حسین بن علی و یارانش را در کربلامحاصره کرد، و برای جنگ با آنها اجتماع نمود، و یقین کرد که برای آنها یاوری نخواهد آمد. حسین شب را از دشمن مهلت گرفت تا به عبادت و دعا بپردازد، و فردا به کارزار بپردازد.
۱۰ ماتم روز عاشورا روز کشته‌شدن حسین بن علی و یارانش در سال ۶۱ هجری
ماتم شام غریبان عصر عاشورا
۱۲ ماتم کشته‌شدن علی بن حسین سجاد در سال ۹۴ (یا ۹۵) هجری در سن ۵۷ سالگی، بنا بر روایتی روایت دیگر ۲۵ محرم است
۲۵ ماتم کشته‌شدن علی بن حسین سجاد در سال ۹۴ (یا ۹۵) هجری در سن ۵۷ سالگی، بنا بر روایتی روایت دیگر ۱۲ محرم است
صَفَر المُظفّر / صفر الخیر
۲ ماتم کشته‌شدن زید بن علی بن حسین پس از قیام بر ضدبنی امیه در سال ۱۲۰ هجری وی هنگام کشته‌شدن ۴۲ سال داشت
۷ ماتم کشته‌شدن حسن مجتبی، بنا بر نقل شید مفید و کفعمی(نقل ۲۸ صفر مشهورتر است) این روز از جهتی روز حزن، و از جهتی روز سرور است
ماتم وفات سلمان فارسی در سال ۳۶ هجری در مدائن، در سن ۲۵۰ سالگی یا ۳۵۰ سالگی

۹ ماتم کشته‌شدن علی بن موسی الرضا در سال ۲۰۳، بنا به قول کفعمی(قول غیرمعروف) قول معروف، روز آخر صفر است
۱۷ ماتم اربعین حسین چهلم عاشورا
۲۰ ماتم وفات یا کشته‌شدن پیامبر اکرم در سال ۱۱ هجری ایشان در هنگام وفات ۶۳ ساله بود. علی، پیامبر را غسل داده و کفن نمود و بر آن نماز گزارد و آنگاه مردم گروه گروه بر پیکرش نماز گزاردند و سپس علی آن را در حجره‌اش در همان محلّی که از دنیا رفته بود دفن فرمود.
ماتم کشته‌شدن حسن مجتبی در سال ۵۰ هجری، طبق روایت مشهورتر. احتمال دیگر، ۷ صفر است
ماتم کشته‌شدن رضا در سن ۵۵ سالگی، توسط مأمون عباسی در سال ۲۰۳ هجری، بنا بر قول شیخ طبرسی و ابن اثیر(قول معروف) اقوال دیگر ۱۷ صفر و ۲۳ ذی القعده‌اند.
۲۸ ماتم کشته‌شدن رضا در سن ۵۵سالگی، توسط مأمون عباسی در سال ۲۰۳ هجری، بنا بر قول شیخ طبرسی و ابن اثیر(قول معروف) اقوال دیگر ۱۷ صفر و ۲۳ ذی القعده‌اند.
رَبیع الاوّل
۱ ماتم وفات عبدالمطلب در مکه، در ۸ سالگی پیامبر

رَبیع الثّانی / ربیع الآخِر
۸ ماتم درگذشت فاطمه معصومه مطابق روایتی در سال ۲۰۱ هجری احتمال دیگر
جُمادَی الاوّل / جُمادی الأولی
۱ ماتم کشته‌شدن فاطمه زهرا، در سال ۱۱ هجری، طبق احتمالی مطابق برخی روایات معتبر، فاطمه زهرا ۷۵ روز پس از پیامبر اکرم(۲۸ صفر) از دنیا رفته‌است، که با در نظر گرفتن احتمال تمام یا ناقص بودن ماه‌های میانی، یکی از این ۳ روز خواهد بود.
۱۳ (یا ۱۴یا ۱۵) ماتم کشته‌شدن فاطمه زهرا در سال ۱۱ هجری، طبق احتمالی مطابق برخی روایات معتبر، فاطمه زهرا ۹۵ روز پس از پیامبر اکرم(۲۸ صفر) از دنیا رفته‌است، که با در نظر گرفتن احتمال تمام یا ناقص بودن ماه‌های میانی، یکی از این ۳ روز خواهد بود. آیت الله العظمی وحید خراسانی، مکارمشیرازی وگلپایگانی: ایام فاطمیه از ۱۳ جمادی الاولی تا ۳ جمادی الثانی ایام فاطمیه است و بیست روز است.
۱۵ ماتم وفات فاطمه‌ام‌البنین، همسرِ علی و مادرِ عباس بن علی، در سال ۶۴ هجری

جُمادیَ الثّانی / جُمادی الثّانیه / جُمادی الآخِر / جُمادی الآخره
۳ (یا ۴یا ۵) ماتم کشته‌شدن علی نقی در سال ۲۵۴ هجری در ۴۰یا ۴۱ سالگی، بنا به قولی قول معروف‌تر، ۳ رجب است
۱۳ ماتم کشته‌شدن علی نقی در سال ۲۵۴ هجری در ۴۰یا ۴۱ سالگی، بنا به قولی قول معروف‌تر، ۳ رجب است
رَجَب المُرَجَّب
۱ ماتم کشته‌شدن علی نقی در سال ۲۵۴ هجری(قول مشهور) قول دیگر ۲۷ جمادی‌الثانی است
۱۰ ماتم کشته‌شدن صادق در سال ۱۴۸ هجری، طبق قول غیر مشهور

۱۳ ماتم وفات زینب کبری در سال ۶۲یا ۶۳ هجری، مطابق برخی نقل‌ها

۱۸ ماتم کشته‌شدن موسی بن جعفر الکاظم، در سال ۱۸۳ هجری

۲۰ ماتم وفات ابوطالب، پدر علی

شَعبان المُعَظّم
۴ ماتم فوت فضه، خادم فاطمه زهرا محتمل
رَمَضان المُبارَک
۱۷ ماتم ضربت خودن علی به شمشیر ابن ملجم مرادی، در سال ۴۰ هجری یوم الضربه
۱۹ ماتم کشته‌شدن علی در سال ۴۰ هجری

۲۲ ماتم روز ویران کردن قبور ائمه بقیع و حمزه سیدالشهدا و دیگر بزرگان اسلام و قبور صحابه و پدر پیامبر اکرم و دیگر آثار اسلامی در مدینه و سایر شهرهای عربستان توسطوهابیان و آل سعود، در سال ۱۳۴۴ هجری قمری

شَوّال المُکَرَّم / شوّال المکرّمه
۸ ماتم کشته‌شدن صادق، پیشوای بزرگ مذهب تشیع، در سال ۱۴۸ هجری، مطابق قول مشهور احتمال دیگر ۱۵ رجب است
ذی القَعده / ذوالقَعده الحرام
۱ ماتم کشته‌شدن علی بن موسی الرضا در سال ۲۰۳ هجری، طبق برخی روایات(قول غیر معروف) قول معروف، روز آخر صفر است
۲۳ ماتم کشته‌شدن محمد تقی در ۲۵ سالگی به زهر معتصم عباسی در بغداد، به سال ۲۲۰ هجری

۲۵ ماتم کشته‌شدن محمد تقی در ۲۵ سالگی به زهر معتصم عباسی در بغداد، به سال ۲۲۰ هجری

ذی الحِجّه / ذوالحِجّه الحرام
۱ ماتم کشته‌شدن محمد باقر در سال ۱۱۴ هجری نقل مشهور
۸ ماتم کشته‌شدن مسلم بن عقیل و هانی بن عروه در کوفه، به سال ۶۰ هجری

۱۰ ماتم کشته‌شدن میثم تمار از صحابه پیامبر در سال ۶۰ هجری، به دلیل وفاداری به حسین تاریخ کشته‌شدن میثم ۱۹ ذی الحجه و روز عاشورا نیز نقل شده‌است.
۱۵ ماتم کشته‌شدن طفلان مسلم، در سال ۶۰ هجری محتمل
آن‌چه در این جدول آمده‌است، طبعاً مطابق عقاید شیعیان بیان شده‌است؛ و ممکن است نظر غیرشیعیان و غیرمسلمانان در مورد برخی مسائل متفاوت باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)