زنان بشر هستند و نیمی از اجتماع انسانی ما را تشکیل می‌دهند. اسلام بی توجه به حقوق زنان است، به باور مسلمانان مهمترین وظیفه زنان تنها خانه داری و بچه‌داری است. زنان حق ندارند رئیس جمهور و وزیر شوند و از مشاغل اجتماعی رانده می شوند. ارث زنان نصف مردان است. زنان نمی‌توانند حضانت فرزندان خود را به عهده بگیرند. زنان حق طلاق ندارند. اسلام بطور کلی طرفدار فرهنگ قبیله‌ای و مرد سالاری است. قانون مهریه خیلی عقب‌مانده و مسخره است و مربوط به زمانی است که زنان خرید و فروش می شدند.
در قانون دیه یا خونبها خیلی مسخره و عقب‌مانده است و میزان آن با شتر سنجیده می شود، دیه زن نصف مرد است،تازه این در صورتی است که زن مسلمان باشد، اگر غیر مسلمان باشد از آنهم کمتر است. اسلام بی اعتقاد و بی توجه به حقوق زنان است، این در حالی است که در بسیاری از جوامع زن با مرد از نظر حقوقی برابرند. متاسفانه در هزاران فلسفه بافی ای که مسلمانان می کنند، می‌خواهند با دوز و کلک نابرابری زن و مرد از نظر اجتماعی را توجیه کنند!

لذا با توجه به همه موارد فوق، اسلام از نظر من قابل قبول نیست. البته به غیر از نابرابری حقوق زن و مرد در اسلام، صدها دلیل دیگر در زمینه رد اسلام وجود دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)