آیا سروش سحرگاهان. تو روشنی را جاری کن
تو با درختان ، غمخوار و مهربان می باش
تو رودها را جرأت ده که دل به گرمی خورشید ، بسپرند
تو کوچه ها را همت ده که از سیاهی بن بست بگذرند
تو قلب ها را چندان بزرگواری بخش
که تا چراغ حقیقت را دوباره در شب ناباوری برافروزند..
از آسمان تا ریسمان. نادر نادرپور
در مقاله تجربهِ رؤیا وَش وحی. رؤیا صدایِ وجدان ما است   در مورد خواب و رؤیا صحبت کردم. در این بحث  توضیحات بیشتری داده و به تجربه ماوراء حس در رابطه با خواب‌های شگفت اشاره می‌کنم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)