این پی دی اف شامل ده مقاله اخیر می باشد

برای دنبال کردن برنامه های تحلیلی نویسنده به وبسایت تلویزیون دیدگاه مراجعه کنید: www.didgah.tv
برای اطلاع از نظریه ی «بی نهایت گرایی» به این کتاب مراجعه کنید: «بی نهایت گرایی: نظریه ی فلسفی برای تغییر»:
www.ilcpbook.com
آدرس تماس با نویسنده:
korosherfani@yahoo.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)