پروژه ی جیغ زنی در سازماندهی مخالفین؛

دولت سایه ای که پنهان نیست!

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

۲۵ تیر ۱۴۰۰

t.me/shourimohammad

facebook.com/assize.mahkame

۱

 راز ماندگاری نظام ولایت فقیه در این است که توانسته مخالفین خود را ار راه های متفاوت مهندسی کند!

سازماندهی مخالفین توسط مخالفین در پروژه ی نفوذ!

من جیغ می زنم پس هستم.

ربودن (باصطلاح) مسیح علی نژاد.

دولت سایه (دولت پنهان).

 ۲

سازماندهی مخالفین در کارخانه ی نظام ولایت فقیه.

پرستوسازی، اپوزیسیون سازی و فعال رسانه ای در قلب رسانه های آن ور آب؟!

جیغ زنی در پروژه ی نفوذ رسانه ای و رفتن  روی مُخ برای جا افتادن و جا انداختن!

ربودن (باصطلاح) مسیح علی نژاد

دولت سایه (دولت پنهان)

 

 ۳

محمدرضا کلاهی، عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی، سالها با نام جعلی علی معتمد در شهر آلمیره هلند زندگی می‌کرد! وقتی کشته شد آنوقت  معلوم شد که وی چه کسی بوده؟ شاید سعید امامی نمرده و در آمریکا سرگردان است!!

در پروژه ی نفوذ کی سر کی کلاه می گذارد؟

ربودن (باصطلاح) مسیح علی نژاد

دولت سایه (دولت پنهان)

 ۴

ماجرای بازجویی از عاملین قتل های زنجیره ای و نشر فیلمی  از همسر سعید امامی، می گوید: نظام  ولایت فقیه با خود زنی خیلی ها را گوشت قربانی کند!

در پروژه ی جیغ زنی برخی که صفر بودن، بواسطه ی رانت پنهانی دولت سایه  یکهو ۱۰۰شدند.

جیغ و داد

روح الله زم و اعدام وی.

ربودن (باصطلاح) مسیح علی نژاد

دولت سایه (دولت پنهان)

 

۵

 در بازی سیاست آن که زیاد جیغ و داد می کند را جدی نگیرید.

نظام ولایت فقیه نوانسته مخالفان خودش را تربیت و از آن ها پشتیبانی کند تا همه ی نگاه ها به آن باشد. تا اگر گفت: بغبغو، همه بگویند بغبغو بغبغو!!

ربودن (باصطلاح) مسیح علی نژاد

دولت سایه  ای که آنچنان  پنهان هم نیست.

دود نشانه ی آتش است!

   ۶

هدایت نظام ولایت فقیه با دولت سایه است.

سازماندهی دولت پنهان هم در پروژه ی نفوذ رقم می خورد.

این وسط بگذار برخی مخالفین زیاد جیغ بزنند.تازه به آنها کمک هم می شود!

آمریکا و اسرائیل مچاله شدن ایران را می خواهند و نظام ولایت فقیه هم برای بقای خود،مردمی مستاصل که در خندق داخل و خارج ایران فروافتاده اند…!

ربودن (باصطلاح) مسیح علی نژاد گوشه ای از بازی سیاست برای جیغ زنی در پروژه ی اپوزیسیون سازی دولت سایه است،بدیلی که جعلی ست!!

مردم:

هل من ناصر ینصرونی؟!

محمد شوری (۲۵ تیر ۱۴۰۰)

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)