در تریبون کارگری کارگری این هفته، علی دماوندی با خسرو بوکانی و بهروز فراهانی در باره اعتصاب سراسری کارگران نفت وپتروشیمی و نیروگاهها، مطالبات و درخواستها واشکال اعتراض جمعی آنان، اهمیت این اعتصاب در شرایط کنونی ، تاثیرات آن در جنبش اجتماعی مردم ایران علیه حکومت اسلامی و….چشم اندازها و راهکارهای آن گفتگو کرده است.

 

 
 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)