امروز شنبه، ۵ تیر ۱۴۰۰، پیوستن به قطار کمپین اعتراضی سراسری کارگران پالایشگاه‌های نفت و گاز ادامه دارد.
از خود کارگران تا دیگر مردمِ جان‌به‌لب رسیده از وضع موجود، خوشحال و نگران این اعتصاب سراسری را دنبال می‌کنند.

برای آنان که در روند منتهی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷ حاضر بودند، بی‌شک این اعتصاب یادآور اعتصاب بزرگ شهریور-مهر ۱۳۵۷ است. برای آنانی که تاریخ جنبش کارگری را دنبال کنند این اعتصاب یادآور اعتصاب‌های درخشان اردیبهشت ۱۳۰۸ نفت جنوب، تیر ۱۳۲۵ آبادان، و اعتصاب بزرگ پالایشگاه نفت تهران در بهمن ۱۳۷۵ است.
این پیوستن‌ها خبر از وجود پیوندها و هم‌سرنوشتی‌های طبقاتی‌ای می‌دهد که در سایه‌ی استثمار روزمره حاکمیت، میان خود کارگران جریان داشته است.
گاه برای به‌ثمر رسیدن حرکت‌های عظیمی در چند روز، نظیر این کمپین اعتراضی، سکوت‌ها و صبوری‌های طولانی لازم است.

امروز نباید از حرکت اعتراضی کارگران انتظاراتی بیش از آنچه در روند خود این حرکت احتمال بالیدن دارد، داشت.
ما در نقطه‌ای ایستادیم که به‌رغم همه‌ی سرکوب‌ها، کارگران آهسته آهسته در جریان رژه‌ها و اجتماعات اعتراضی‌شان، بدل به یک «طبقه» می‌شوند.

برای همه‌ی آنانی که از «چیستی طبقه‌ی کارگر» می‌پرسند و نسبت به توانایی‌های آن در مقابله با حاکمیت قصابی چون بورژوازی جمهوری اسلامی مشکوک‌اند، این عکس‌ها و فیلم‌ها به خوبی توضیح می‌دهد که «طبقه شدن» یعنی چه و چه کارها می‌تواند بکند.

#طبقه_کارگر_شدن
#اعتصاب_سراسری_پالایشگاه‌ها

*عکس بالا مربوط به اعتصاب کارگران نفت در سال ۱۴۰۰؛ عکس پایین مربوط به اعتصاب کارگران نفت در سال ۱۳۲۵
@sarkhatism

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)