تفکر اقتصاد اعدامی از اول انقلاب در بین بسیاری از افراطیون مذهبی رواج داشته است،

این سیاست و طرز تفکر به طور ساده به شرح زیر است:

اگر کسی احتکار کرد و گران فروخت او را شلاق بزنیم و زندان کنیم اگر سه بار این را تکرار او کرد او را اعدام کنیم، در اینصورت ریشه احتکار و گران فروشی می خشکد.
اگر کسی فساد و اختلاس کرد او را اعدام کنیم.
اگر کسی دزدی کرد دست او را قطع کنیم، اگر باز هم دزدی کرد دست راست و پای چپ او را قطع کنیم در صورت تکرار برای بار سوم و چهارم او را اعدام کنیم!
اگر شخصی مشروب خورد، او را شلاق بزنیم، برای بار دوم و سوم او را شلاق و حبس کنیم در صورت تکرار برای بار هفتم او را اعدام کنیم، در این صورت مردم از ترس حکومت مشروب نخواهند خورد.
اگر شخصی فحشا کرد او را شلاق بزنیم، در صورت تکرار برای بار سوم او را سنگسار کنیم
در مورد مخالفین جمهوری اسلامی آنها با خدا و رسول خدا جنگ کنند محارب محسوب می‌شوند و حکمشان اعدام است!
اگر مسلمانی از اسلام برگردد و دین دیگری یا عقیده دیگری را برگزیند، محارب محسوب می‌شود و حکمش اعدام است!
برای اینگونه اعدام ها بهتر است که حکم اعدام در نماز جمعه اجرا شود!
حال سیاست آقای رئیسی برای گرداندن اقتصاد ایران سیاست اقتصاد اعدامی است!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)