بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شده‌اند

بنا بر گزارشی که وزرات صنعت، معدن و تجارت در مورد شهرک‌های صنعتی ایران منتشر کرده، از کل واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، ۵۰ درصد آنها تعطیلی را تجربه می‌کنند.

آمار و ارقام هیچ گاه دروغ نمی‌گویند، هر چند نوشته‌هایی بر روی کاغذ یا ثبت‌شده در دفتر یا رایانه‌ای باشند.

آمار و ارقام نمی‌توانند دروغ بگویند چرا که در مقابل دیدگان و قضاوت همگان قرار دارند و با شعار و تبلیغات نمی‌توان اعداد و ارقام را آرایش و پیرایش کرد و تغییر داد.

بنا بر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، کل واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران که تعداد آنها به ۴۷ هزار و ۵۰۹ واحد می‌رسد.

از این تعداد ۱۵ هزار واحد، معادل ۳۹ درصد از کل واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند!

یعنی از مجموع ۴۷ هزار و ۵۰۹ واحد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ۸ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی کاملا غیرفعال هستند.

کمبود نقدینگی دلیل تعطیلی ۵۰ درصدی واحدها

وزارت صمت همچنین اعلام کرده دلیل غیرفعال یا تعطیل بودن ۵۷ درصد از ۸۵۰۰ واحد کمبود نقدینگی می‌باشد! [رشد نقدینگی در ایران عامل اصلی تورم]

این اظهار نظر وزارت صمت با توجه به افزایش روزافزون و افسار گسیخته نقدینگی در کشور بیانگر این واقعیت است که این نقدینگی به سوی واحدهای تولیدی و صنعتی هدایت نشده و راهی بازاهای کاذب می‌شود.

دلیل امر نیز بر همگان مشخص است. به دلیل وضعیت وخامت‌بار بازار و عدم تضمین خرید و نبود بازار، تولید کالا در واحدهای صنعتی حتی اگر مشکل نقدینگی آنها حل شود، تقاضایی نخواهد داشت.

گزارش وزارت صمت اشاره می‌کند در ۱۶.۱ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی به دلیل  فقدان بازار و تقاضا فعالیت خود را متوقف کرده‌‌اند.

بر این معضل باید افزود رانت واردات بی‌رویه دولتی و غیردولتی که بخش تولید را به سمت نابودی کامل سوق می‌دهند.

۱۳ هزار واحد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصدی فعالیت می‌کنند

همچنین بر اساس گزارش وزارت صنعت و معدن و تجارت، علاوه بر تعطیلی ۵۰ درصدی واحدها بیش از ۱۳ هزار واحد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصدی فعالیت می‌کنند.

در این گزارش آمده تنها نزدیک به ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور با ظرفیت بیش از ۷۰ درصد فعالیت می‌کنند.

به عبارت دقیق‌تر و با احتساب درصد تا پایان سال ۱۳۹۹ ۱۵ هزار و ۲۲۲ واحد فعال یعنی ۳۹ درصد از کل واحدهال فعال در شهرک‌های صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصدکار می‌کنند.

بیش از ۱۳ هزار و ۲۹۸ واحد معادل ۳۴.۱ درصد واحدها با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

و ۱۰ هزار و ۴۶۸ واحد معادل ۲۶.۸ درصد واحدها با ظرفیت بیش از ۷۰ درصد فعالیت می‌کرده‌اند.

در اینجا نیز باید به دستکاری وزارت صمت در اعداد و آمار توجه داشت.

هر واحد صنعتی و تولیدی که حد فاصل ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان مثال با ۷۱ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند جزء این دسته‌بندی بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد قرار می‌گیرند.

افزایش ۵.۸ درصدی شهرک‌های صنعتی و تعطیلی ۵۰ درصدی واحدها

تعطیلی ۵۰ درصدی واحدها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تولیدی در حالی است که تعداد این شهرک‌ها و نواحی صنعتی رشدی ۵.۸ درصدی داشته است.

تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تولیدی از ۹۹۵ مورد به یک هزار و ۱۱ مورد رسیده است. با وجود این، شاهد افت تولید و رکود آن در بیش از نیمی از واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی هستیم.

علت افزایش تعداد نواحی و شهرک‌های صنعتی را نیز می‌توان آمار و ارقام‌سازی و افزایش دستاوردسازی برای نظام دانست.

بدین مفهوم که وقتی بیش از نیمی از واحدهای تولیدی در نواحی صنعتی به دلیلی عدم تامین نقدینگی و سایر مشکلات تعطیل هستند، احداث شهرک صنعتی جدید چه دلیل و منفعتی می‌تواند داشته باشد جز دستاوردسازی و سفیدسازی برای حکومت!

نصف واحدها کوچک هستند

بر اساس گزارش وزارت صمت از کل آمار ۴۷ هراز و ۵۰۹ هزار واحد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ۴۱ درصد آن خرد، ۵۲ درصد آن کوچک، ۶ درصد آن متوسط و تنها یک درصد آن بزرگ هستند.

شایان ذکر است این وضعیت تولید در کشوری است که در قانون کار خود ۱۸۶ هزار ماده در مورد تولید دارد! [اقتصاد ایران؛ تناقضات و گمراه‌کنندگی‌ها و…]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)