شورای نگهبان  قدرت عمل ندارد و صرفا یک شورای فرمایشی است.

(ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است!) شماره ۲۷

 پنجشنبه گذشته سومین جلسه نقد و بررسی قانون اساسی در محل دفتر مرکزی جنبش مسلمانان مبارز برگزار شد…

پس از توضیحاتی که دکتر پیمان در مورد اقتصاد اسلامی داد، در جواب به این سوال که چه کمبودهایی در پیش نویس قانون اساسی وجود دارد؟ یکی از مدعوین پشت تریبون قرار گرفت.

وی پس از یادآوری اینکه کمبودها بسیار است و شاید نتوان  عنوان همه آن ها را ذکر کرد، یکی از مهم ترین این کمبودها  و شاید نارسائی ها، این مطلب را دانست که در قانون اساسی، اسلام مشروعیتش را از قانون می گیرد، در حالی که قانون باید مشروعیتش را از اسلام بگیرد.

او اظهار داشت به نظر می رسد که در این پیش نویس  قانون اصل باشد و اسلام فرع… این پیش نویس بیش از حد به رئیس جمهور قدرت داده و هیچگونه مسئولیت  قضائی-مدنی ای برای او قائل نشده.

هم چنین او اعلام داشت که شورای نگهبان قدرت عمل ندارد و صرفا یک شورای فرمایشی است.

آقای فخرالدینی در بررسی فلسفه ی قوای سه گانه از نظر اسلامی و غربی گفت:

از دیدگاه اسلام، قوانین الهی است و در اصل لایتغیر. قوه ی  مقننه معنی ندارد، باید قوه مبینه باشد. قوه ای که اصول اسلامی را در رابطه با مسائل  روز برای مردم روشن می سازد. قوه مجریه در اسلام قوه نیست. قدرت ندارد. بل خدمتگزار مردم است. و هر وقت قدرت پیدا کرد باید سرنگون شود!

طاهر احمد زاده (استاندار خراسان) پشت تریبون قرار گرفت و نظرات خود را در مورد قانون اساسی اعلام داشت.

وی گفت: در مطبوعات شنیده می شود که قانون اساسی ما قرآن است. این مطلب کلی اگر در شرایط کنونی لازم باشد، کافی نیست.

او افزود: در جمع هر کس قرآن را برطبق تمایلات خود تفسیر می کند. در این ۱۴ قرن سیاه همین بنام قرآن بود که ظالمان خود را بر مردم تحمیل کردند. نمی توانیم بگوئیم قانون اساسی قرآن است. ماباید این مطلب را بشکافیم که با چه نگرشی به قرآن می نگریم.

[جلسه نقد و بررسی پیش نویس قانون اساسی. جنبش مسلمان مبارز به رهبری دکتر حبیب الله پیمان. روزنامه جمهوری اسلامی ۲۳ تیر ۱۳۵۸].

*نه به ولی فقیه سوم!

علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!

این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…

 ۵ خرداد ۱۴۰۰

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 t.me/shourimohammad

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)