از چندین سال پیش، بخش بزرگی از نیروهای اپوزیسیون در تلاش بودند تا رفراندومی را در ایران ترتیب دهند که ماهیت آن اعلان توافق برای ادامه حیات نظام اسلامی حاکم و یا توافق برای رد آن و جایگزینی نظامی جدید بود. بخش دیگری از اپوزیسیون نیز در رد این تلاش استدلال می‌کردند که نظام کنونی هیچگاه رفراندومی را برای آزمون مشروعیت خود برگزار نخواهد کرد. با این وجود به نظر می‌رسد انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری در ایران نوعی رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی است به ویژه آنکه رهبر کنونی نظام با حمایت قاطع از شورای نگهبان، تمام مشروعیت خود را روی این رفراندم قمار کرد و مانند شوریدگان تهی‌دست داو تمامی زد. در نوشته پیش گفتم چگونه ممکن است برنده نهایی این انتخابات در صورت مشارکت مردم،‌ جناب همتی باشد. با این وجود، اگر مردم انتخابات پیش‌رو را به عنوان رفراندومی برای کلیت نظام ببینند، آنگاه باید قبول کرد که خامنه‌ای با تیری در چشم و زخمی در قلبش، این دنیا را برای میراث‌خوارانش باقی خواهد گذاشت و سرشکسته و اندوهگین به ملائکه عذاب قیامت سلام خواهد کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)