قیل از انتخابات  توسط پنج  مجتهد کاندیداهای ریاست جمهوری تائید شوند!

(ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است!)شماره ۲۲

با مرور سطحی و مختصر به پیش نویس قانون اساسی می توان گفت که این قانون بیشتر از قوانین غربی پیروی می کند تا قوانین اسلامی. زیرا این قانون در جهت خواست مردم و امت تنظیم شده است و حال آنکه قوانین اسلامی و قرآنی بیشتر درجهت مصلجت و خیر مردم است. دولت مانند رابطه پزشک و بیمار و به عقیده من باید این مهم به صورتی در قانون اساسی گنجانده شود و در رابطه با این اصل باید توجه داشت که اجرا  کنندگان قانون چه نمایند گان بحق مردم و چه هیات دولت  و ریاست جمهور دارای شزایط و امتیازاتی باشند  بخصوص ریاست جمهور که حتما باید عالم عادل و امین وشجاع باشد و به همین منظور بایستی قیل از اصل شرایط کاندیدا شدن ریاست جمهور اصلی افزوده شود مبنی بر اینکه کاندیداهای ریاست جمهور باید قبل از انتخابات توسط پنج تن  از مجتهدین طراز اول و بالاخص رهیر دینی و مذهبی و سیاسی هر دوره و زمان تائید و به امت اسلامی معرفی گردند. این اصول فوایدی به شرح زیر دارند:

۱-بدین طریق راه برای افراد فرصت طلب و سود جو بسته خواهد شد و کاندیداها اغلب اشخاص جامع الشرایط خواهند بود و در صورت انتخاب هر یک  می توان تا اندازه ای به شایسته بودن او اطیمان و اعتماد داشت.

۲- دیگر نیازی به شورای نگهبان قانون اساسی نخواهد بود و عملا نیز ولایت فقیه پذیرفته شده است.

[روزنامه انقلاب اسلامی۲۷تیر۱۳۵۸.مردم و قانون اساسی.رکنی،امیر (مهندس) ]

*نه به ولی فقیه سوم!

علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!

این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 t.me/shourimohammad

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)