خانم روح زاد همسر اسماعیل گرامی زندانی بازنشسته در یاداشتی کوتاه برای سندیکای کارگران شرکت واحد از تمامی تشکل های مستقل کارگری و صنفی و مدنی و دانشجویی درخواست کرد صدای دردمند اسماعیل وخانواده اش باشند.

متن یاداشت کوتاه خانم روح زاد همسر بازنشسته ۶۷ ساله زندانی به سندیکای واحد:

“این جانب همسر اسماعیل گرامی بازنشسته زندانی که ۴۳ روز می باشد که دربازداشت بسر می برد، بارها به دادسرای اوین مراجعه کردم ولی اجازه دیدار با بازپرس پرونده را ندادند و هر بار دست خالی برگشتم.

دیروز (۱۴۰۰/۲/۲۶) طی تماس تلفنی همسرم اعلام کرد که قرار بازداشت به وثیقه ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل شده و تاریخ این دستور بازپرس (۱۴۰۰/۲/۲۱) می باشد! نمی دانم چرا برگه با ۵ روز تاخیر به ایشان ابلاغ می شود؟!

امروز با تهیه مدارک وسند لازم به دادسرای اوین مراجعه کردم تا مراحل اداری انجام شود، ولی با این پاسخ رو به رو شدم که پرونده به دادگاه ارسال شده و حدود دوهفته طول می کشد.

درطی ۴۳ روز گذشته که همسرم زندانی است و از نظر جسمی هم شرایط خوبی ندارد رفتارهای نهادهای قضایی و امنیتی در دادسرای زندان اوین درپیگیری همسرم واقعا غیرمسئولانه بوده وتا کنون حتی یکبار هم پاسخ مناسبی درمورد وضعیت همسرم نشنیده ام.

همسرم ۶۷ سال سن دارد و بجز پیگیری حقوق خودش وهمکاران بازنشسته اش هیچ “جرمی” مرتکب نشده است, اما او را درزندان کرده اند و با اینگونه رفتارها، خانواده اش را هم مورد اذیت وآزار قرارمیدهند, واقعا باید به کی دردمان را بگوییم.

ازتمام نهادها ی مدنی وتشکل های مستقل صنفی وکارگری ودانشجویی درخواست دارم صدای درد مرا به گوش مسئولین بیدرد برسانند.”

t.me/vahedsyndica

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)