کتاب امروز را دانلود کنید

سی و هفت روز پس از سی و هفت سال

چند گفتگو با شاپور بختیار دربارۀ دوران زمامداریش

 

برای دانلود سایر کتاب‌ها، به تریبون معرفی کتاب مراجعه نمایید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)