کتاب امروز را دانلود کنید

سی و هفت روز پس از سی و هفت سال

چند گفتگو با شاپور بختیار دربارۀ دوران زمامداریش

 

برای دانلود سایر کتاب‌ها، به تریبون معرفی کتاب مراجعه نمایید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com