به روایتِ دکتر خسرو پارسا، دکتر شهیندخت خوارزمی، دکتر محمدرضا باطنی، فرج سرکوهی
به بهانه‌یِ هشتاد و سومین زادروزِ او ، فروردینِ ۱۴۰۰

تصویرهایِ دکتر محمدرضا باطنی از برنامه‌ای ضبط‌شده، مربوط به ده سال پیش است.
لینک‌های مرتبط

instagram.com/iraj.kaboli/
farsikhat.com

در همین زمینه

ایرج رفت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)