دیروز (اینجا) نوشتم که شرق در یک گزارش بی ارزش و سست و بی پایه و غیر مرتبط با شهرداری و شهردار تهران؛ ناجوانمردانه و بسیار زشت و پلشت به تخریب عمدی دکتر قالیباف دست زده و اوج کثافت مدرن ترین بخش ادعایی امروز ایران را به نمایش تهوع آور گذاشته است. خوشبختانه با واکنش سریع و هشیار شرکت مورد اتهام گزارش شرق پاسخ های مستند و مستدل داده و همۀ زوایای کار را با دقت وسواس گونه ای شفاف نموده است. روزنامۀ شرق نیز طبق اجبار قانونی پاسخ شرکت مورد اتهام را با تیتر انتخابی شرکت بازرگانی کارکنان شهرداری تهران: کارنامه درخشان قالیباف را هر روز مردم تهران می‌بینند در همان محل پیشانی روزنامه کار کرده است (تصویر روزنامه).

۲- روزنامۀ شرق در ابتدای مطلب جوابیۀ شرکت مزبور توضیحی نوشته و از چگونگی شکل گیری گزارش دیروز نوشته است بدون اینکه توضیح بدهد که چرا عکس شهردار و آن تیتر مسخرۀ القای پول گرفتن از سوی شهردار بوده را استفاده کرده و آن هم در بهترین ویترین روزنامه در صفحۀ اول. اما از روح گزارش و مچاله شدن روزنامۀ شرق در برابر خیانت مرتکبه در پنهان لحن گزارش چنین بر می آید که گردانندگان شرق بدجوری شدید به غلط کردن افتاده اند. اما متأسفانه همۀ این اتفاقات بد برای شرق در دنیای چرکمرد سنت و غبارزده ومه آلود و پنهان از چشم مخاطب و خواننده و وجدان جامعه افتاده است. یعنی شرق بطور تلویحی هم غلط کردنش را پذیرفته و هم کثیف بودن عملش را گردن گذاشته و هم غیرقابل توجیه بودن عملش را از اول می دانسته است. اما

۳-اما بعد از پذیرش همۀ گندی که زده به حیثیت روزنامه نگاری و مدرنیته و جامعۀ روشنفکری ایران؛ بازهم در بند عقب ماندگی تحجر و سنت پیشا مدرن عمل کرده و هم چوب را خورده و هم خرما را نصیب نبرده. به این معنا که در توضیح اول چاپ جوابیه خطای خودش را قبول دارد و از شرمندگی نمی نتواند سرش را بلند کند اما نمی خواهد اجازه بدهد که من خواننده هم بدانم که چه غلط بزرگی کرده. در حالیکه روزنامۀ شرق مثل هر شخصیت حقیقی و حقوقی مدرنی فقط و فقط یک کار باید انجام می داد و باید انجام بدهد و نیازی به این همه حقارت پذیری ندارد. آن کار شفاف و مدرن و راحت هم این بود و است که باید رسماً از شهردار تهران عذر بخواهد و عدم تکرار رفتار کثیفش را در نهاد روزنامه اش تعریف و یادآوری کند. یا…هو

بعد از تحریر:

” آقایان الیت؛ به جامعه مان گند زده اید چرا بیخودی تقصیر را گردن آخوندها می اندازیم.”

درسی که می گیریم: دکتر قالیباف خیلی بیشتر از آنکه شنیده ایم و دیده ایم محترم و کاردان و پاک است. که حتی روزنامه ای بوزانت شرق هم ناچار و نا امید از یافتن کمترین سند و مدرک ضعف و سوءاستفاده و نامدیری ناگزیر از دروغ بستن و تخلف واهی درست کردن می شود. و می خواهد دن کیشوت وار بمبارزه اش برود برای به کرسی نشاندن یک روحانی اهل منبر و وعظ و خطابه که ذاتاً در تقابل ذاتی با مدرنیته و روزنامه بوده و است. روزگار غریبی است نازنین… سلام شاملوی خوب.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)