با نظرسنجی های تک سوالی من گزین، هر روز به یک سوال درمورد حقوق شهروندی و سیاسی خود پاسخ دهید و نظر بقیه را ببینید.

……

……

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)