من نسخه اول این مقاله را که موضوع اصلی آن  تأثیر تحول فضای عمومی سیاسی جامعه بر دگرگشت اندیشه  سیاسی روشنفکران مذهبی  از نیمه قرن نوزدهم به یعد است در سال ۱۳۷۲ در سمینار «مسائل دموکراسی در ایران» در برلین قرائت کردم.

مقاله به همان صورت در سال ۱۳۷۶در شماره ۴۳مجله «حقوق بشر» منتشر شد.

صورت دیگری از آن، که حاوی بررسی نظریه آقای عبدالکریم سروش هم هست بخشی از قصل چهارم کتاب

The Constiution of Iran. Politics and the State in the Islamic Republic    

به قلم من را تشکیل می دهد که در سال ۱۹۹۷ توسط  I.B. Tauris   در لندن منتشر شد.

عنوان فصل  The Crisis of the Sharia است.

◄ دریافت فایل PDF مقاله.


بیشتر بخوانید: بررسی کتابی از همین نویسنده

بررسی کتابِ «ایرانیت، ملیت، قومیت»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)