«شبانه» برای پیش‌برد سیاست رادیکال و رهایی‌بخش تصمیم به استمرار مداخله‌گری در فضای سیاست روز ایران دارد. شماره یا شماره‌های دیگری از این ویژه‌نامه نیز در راه اند که با فاصله‌ی زمانی نسبتا کوتاه تا پایان خردادماه منتشر خواهند شد.

در این شماره:

ورشکستگی بازنمایی

انتخابات و پاسبان‌های مرزهای امکان

در خیابان بودیم

مرزهای نامتناهیِ «سیاست مردم»

یک گام به پس، دو گام به پس‌تر

ترجمه‌ی کتاب:

پوپولیسم گریزان | ژاک رانسیر

شبانه را در این آدرس بیابید:

http://communarium.org/?p=560

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)