ما ایرانیان چهل و اندی سال است داریم پرچم آمریکا را آتش میزنیم و چنان در مغزمان کرده اند که گوئی با این آتش زدن پرچم چنان مشتی به دهن استکبار میزنیم که مرحوم محمد علی کلی به جو فریزر زد، در این چهل و اندی سال یکبار هم به خود نگفتیم که داریم نماد ملی یک کشور را به آتش میکشیم و این پیش از مبارزه با استکبار ، توهینی به چند صد ملیون جمعیت این کشور است
در تصویری دیدم که پرچم آمریکا را به روی خری انداخته بودند و پرچم را آتش زده بودند که بیچاره خر هم با پرچم سوخته بود و من مانده بودم که نام کدام را خر باید گذاشت!! آنکه سوخت یا آنکه سوزاند؟؟
و اما ذکر یک نکته قبل از اینکه عزیزان دلواپس با پای برهنه وارد بحث شوند، در اعتراضات اخیر هم تعدادی از خود آمریکائیان یا ساکنین آمریکا هم در جریان وفات مرحوم مغفور جورج فلوید اقدام به آتش زدن پرچم کردند که در اینجا نوعی فرهنگ است مثل اینکه آنها به نشانه علاقه شورتهائی با پرچم کشورشان را به پا میکنند که ما ایرانیان بی شک آن را بی هیچ روی برنمیتابیم و آن را توهینی شایسته مرگ میدانیم
منظور این است که بین این آتش زدن با آن آتش زدن تومنی هفت صنار توفیر است
چهل سال است داریم به مردم این کشور (نه فقط حاکمیت آن) بدینوسیله توهین میکنیم ، به مردمی که شاید هیچ ربطی به سیاست های سردمدارانشان ندارند .
بهتر نیست که سوزن به تن خودمان بزنیم و سپس جوالدوز را تا ته فرو کنیم به دیگران ؟؟
یا که نه ، توهین به ملیت فقط برای ما دردناک است و دیگران سیب زمینی بی رگند ؟؟
این تصویر دل هر ایرانی را به درد میاورد و چه خوب است ما هم در رفتارهایمان کمی تامل کنیم و فکر کنیم شاید یک نفر در ناکجا آباد از رفتارهای ما دچار چنین خشمی شود .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)