مهرداد وهابی، عکس از آسو/ salamtoronto

گفت‌وگوی رادیو پیام کانادا با دکتر مهرداد وهابی، پروفسور اقتصاد و پژوهشگر چپ در رابطه با تعریف تورم، انواع آن و شرایط تاریخی بروز تورم.

از پرسش‌های مطرح در این گفت‌وگو:

  • دلایل پیدایش تورم از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی،
  • نرخ تورم در دوره چهل ساله جمهوری اسلامی و دلایل بروز آن در اقتصاد جمهوری اسلامی،
  • چه کسانی از تورم سود می‌برند؟
  • تورم و رکود توامان یعنی چه و این به لحاظ اقتصادی چه نتایجی را دربر دارد؟
  • و آیا در ایران امروز ما با چنین پدیده‌ای مواجهیم؟

بشنوید:

رادیو پیام

مقالاتی را که در این مصاحبه بدان اشاره شده را میتوانید از طریق زیر پیاده کنید:

نئولیبرالیسم و مقابله با تورم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)