اعدام نکنید! اشک های دامنگیر را نمی بینید؟
نوشتار: مسعود نقره کار
گفتار: فریدون فرح اندوز
تدوین: وحید بدیعی: رادیو پویا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)